🇦🇹 Diesel 1,69 € Natural 95 1,68 € 🇨🇿 Diesel 37,21 Kč Natural 95 38,97 Kč 🇩🇪 Diesel 1,69 € Natural 95 1,86 € 🇫🇷 Diesel 1,72 € Natural 95 1,83 € 🇭🇷 Diesel 1,45 € Natural 95 1,54 € 🇭🇺 Diesel 616,60 HUF Natural 95 602,90 HUF 🇮🇹 Diesel 1,76 € Natural 95 1,87 € 🇵🇱 Diesel 6,53 PLN Natural 95 6,54 PLN 🇸🇮 Diesel 1,51 € Natural 95 1,48 € 🇸🇰 Diesel 1,53 € Natural 95 1,62 € 🇦🇹 Diesel 1,69 € Natural 95 1,68 € 🇨🇿 Diesel 37,21 Kč Natural 95 38,97 Kč 🇩🇪 Diesel 1,69 € Natural 95 1,86 € 🇫🇷 Diesel 1,72 € Natural 95 1,83 € 🇭🇷 Diesel 1,45 € Natural 95 1,54 € 🇭🇺 Diesel 616,60 HUF Natural 95 602,90 HUF 🇮🇹 Diesel 1,76 € Natural 95 1,87 € 🇵🇱 Diesel 6,53 PLN Natural 95 6,54 PLN 🇸🇮 Diesel 1,51 € Natural 95 1,48 € 🇸🇰 Diesel 1,53 € Natural 95 1,62 €
PRÁCE 🧰
KALKULAČKA NÁKLADŮ 🚗

Informativní zónové, provozní, směrové a jiné dopravní značky

7. 10. 2022 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Víte, jak vypadají informativní dopravní značky a v jakých barevných variantách a provedeních se mohou vyskytovat? Jak informativní dopravní značky definuje zákon a kde je můžete potkat?

Informativní dopravní značky: Víte, co znamenají?

Informativní dopravní značky

Informativní dopravní značky podávají informaci například o tom, na jakém typu pozemní komunikace se právě nacházíte. Díky této informaci budete také vědět, jaká je zde maximální povolená rychlost (pokud nebude uvedeno jinak). Dále informativní dopravní značky pomohou v orientaci v jízdních pruzích, nebo nás upozorňují o konci nebo začátku území. Tento typ informativních dopravních značek také využijete, když budete hledat nejbližší čerpací stanici, abyste dotankovali, toaletu, či občerstvení.

Zákon a informativní dopravní značky

§ 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu hovoří o svislých dopravních značkách, které všem účastníkům provozu na pozemních komunikaci poskytují nutné informace sloužící ke správné orientaci, nebo mu ukládají nějakou povinnost.

Informativní dopravní značky definuje taktéž vyhláška č. 294/2015 Sb. a to hned v několika bodech § 8:

  • Informativní značky se rozdělují na informativní značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
  • Informativní značky zónové označují začátek nebo konec oblasti, ve které platí příslušná ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích vyplývající z právního předpisu.
  • Barevné provedení informativních značek směrových se může od jejich vyobrazení dle této vyhlášky lišit v závislosti na druhu cíle nebo kategorii pozemní komunikace, k níž značky směřují nebo na níž se nacházejí. Pro dálnice se používá podklad v barvě zelené, pro ostatní pozemní komunikace v barvě modré nebo bílé.

Informativní dopravní značky - přehled nejznámějších

Slepá pozemní komunikace - dopravní značka IP10a upozorňuje na končící (nebo takovou, po které nelze pokračovat) pozemní komunikaci.

Jednosměrný provoz

Jednosměrný provoz - dopravní značka IP4b informuje o tom, že po pozemní komunikaci se účastníci provozu musí pohybovat pouze v jednom (daném) směru. Takovou dopravní značku můžete potkat například na sídlištích nebo v úzkých ulicích.

Zpomalovací práh

Zpomalovací práh - IP2 dopravní značka podává informaci o místě s uměle vytvořenou nerovností na vozovce, která má za cíl zpomalit auto.

Silnice pro motorová vozidla

Silnice pro motorová vozidla - IZ2a je zónovou informativní dopravní značkou a označuje pozemní komunikaci, kde se motorová vozidla pohybují vyšší rychlostí, ale nebývá zpoplatněna (pokud se zde nenachází ještě dodatková tabulka).
Dopravní značka se vyskytuje ještě s červeným pruhem vedoucím od pravého horního rohu do levého dolního rohu - IZ2b tato informativní dopravní značka označuje konec silnice pro motorová vozidla.

Dálnice

Dálnice - IZ1a dopravní značka informuje o vjezdu na silnici, která bývá zpoplatněna (pokud není uvedeno dodatkovou značkou jinak). Na této komunikaci je povolená maximální rychlost 130 km/h.
Informativní dopravní značka se vyskytuje ještě s červeným pruhem vedoucím od pravého horního rohu do levého dolního rohu - IZ1b a označuje konec dálnice.

Řadící pruhy - informativní dopravní značka IP19 vyznačuje způsob, jakým se mají účastníci provozu řadit do jízdních pruhů.

Zvýšení počtu jízdních pruhů

Zvýšení počtu jízdních pruhů - IP18a informativní dopravní značka označuje zvyšující se počet a uspořádání jízdních pruhů.

Snížení počtu jízdních pruhů

Snížení počtu jízdních pruhů - IP18b dopravní značka informuje o snižování počtu a uspořádání jízdních pruhů.

Parkoviště

Parkoviště - IP11a dopravní značka informující o místě, kde je dovoleno zastavení a stání.

Obec začátek a konec

Obec začátek a konec - IZ4a a IZ4b dopravní značky informují o začátku a konci obce, kde je maximální povolená rychlost 50 km/h (pokud není uvedeno jinak).

Zdroj info: Zákony pro lidi, Bezpečné cesty.
Zdroj médií: Depositphotos, Zákruta.
Nikola Vrablová

Autor článku
Nikča snila o tom být ekologem - láska k autům ji ale přivedla na jinou cestu. Od školy si chodívá odpočinout na garáž, kde opravuje svůj německý šestiválec.

Podobné články