Toyota Way - cesta nejúspěšnější automobilky na světě

7. 10. 2022 3 min. čtení Tipy a rady

Nedávno jsme měli možnost seznámit se trochu do hloubky s tím, jak to funguje v automobilce Toyota. Šli jsme při tom i dost do historie a zaměřili jsme se na celkový přístup Toyoty k problémům a zlepšování.

Toyota Way

Obecně je dobré, když má jakákoliv firma nějakou filozofii a hodnoty, které udávají její směr růstu, vztah k partnerům a zákazníkům. Zjednodušeně – cokoliv se děje, mělo by být v souladu s těmito hodnotami. Možná to zní trochu nadneseně, ale jsou věci, jež určují, jaké jméno si značka buduje a jak se na ni dívají ostatní. Nutno podotknout, že samozřejmě primárním cílem každého podnikání, ať už malého nebo jakkoliv obřího, je generovat zisk. Nemá smysl si namlouvat, že je to jinak a zejména v tak konkurenčním prostředí, jako je automobilový průmysl, nenajdete nikoho, kdo by produkoval komponenty nebo i celá vozidla pod hlavičkou neziskové organizace nebo obecně prospěšné společnosti.

A v Toyota mají Toyota Way, což jsou základní principy, kterými se celý gigant řídí. Formovaly se už koncem 19. století, kdy Sakichi Toyota začal vyrábět tkalcovské stavy. Sakichi se hodně zabýval patenty a přišel na to, jak do značné míry výrobu automatizovat. Jeho syn Kiichiro pak před druhou světovou válkou začal i s výrobou automobilů. A už tehdy mimochodem vymyslel dnes tolik populární systém just-in-time, který umožňuje minimalizovat skladové prostory i objem dílů v nich držených.

Neustálé zlepšování

O tomto by se dalo napsat skutečně mnoho, proto se pokusíme to trochu zestručnit. Neustále něco zlepšovat a zdokonalovat je samozřejmě dost makačka, zabere to spoustu času a stojí to nemalé peníze. V Toyota k tomu slouží tzv. kaizeny. Jestli vám tento termín zní cizokrajně, tak ano, pochází z Japonska a dá se přeložit jako „zlepšení“. Ono to velmi úzce souvisí s tím, že primárním cílem podnikání je zisk. Japonci nad tím přemýšlejí v souvislostech – když dosáhnete perfektní kvality, zisk přijde s ní. Kaizen je tedy označení pro zlepšovák, který slouží ke zlepšení kvality a efektivity.

A k tomu se váže i další fikanost. Ona totiž Toyota motivuje zaměstnance na všech úrovních, tedy od manažerů po dělníky, aby sami se zlepšovacími návrhy přicházeli. Má to svoji logiku, protože z představenstva firmy asi těžko budete přesně vědět, že při montáži nárazníku na výrobní lince dochází ke dvěma zbytečným krokům, které zaberou drahocenné vteřiny. O tom zkrátka ví jenom ten, kdo ten nárazník skutečně montuje. Takový člověk má možnost podat zlepšovací návrh, tedy kaizen, který bude posouzen a případně aplikován. A ne, skutečně autora nápadu nemine finanční odměna.

Aby těch japonských pojmů nebylo málo, tak v Toyotě ještě velmi dobře znají a umějí aplikovat Genchi Genbutsu. Znamená to „skutečné místo“. Pakliže se tedy k někomu, kdo sedí v kanceláři dostane informace, že v produkci dochází k nějakému problému, zvedne se a jde se přesvědčit osobně. Je to rychlejší, efektivnější a v praxi to funguje skvěle, protože řešení věcí od stolu nepřináší kreativitu. Kolem výrobní linky tak můžete sem tam vidět i manažery s kravatami kolem krku, jak společně s dělníky v montérkách něco konzultují, pak chvíli něco kreslí na papír, počítají a očividně tím sledují nějaký cíl.

Respekt k lidem a týmová práce

V automobilkách nejsou práce, které by stály na jednom člověku. Výsledný produkt je dílem několika stovek či tisíců mozků či párů rukou. Jenže aby ty produkty za něco stály, je třeba na ně kriticky nahlížet už při vývoji, a to z co nejvíce úhlů. Kdokoliv, kdo přijde s kritikou nebo nějakým návrhem, je vyslyšen a jeho připomínky jsou zváženy. Zaměstnanci jsou také neustále motivování, aby se zlepšovali a zvyšovali si kvalifikaci. Směr jejich rozvoje přitom není pevně daný, naopak si ho mohou víceméně zvolit dle svého uvážení.

Zdroj info: Toyota.
Zdroj médií: Depositphotos.

Informace o Toyota Way poskytla

Výrobní závod osobních vozů Toyota Aygo a Toyota Yaris v Kolíně s propracovaným výrobním systémem, který je založen na důmyslné organizaci práce, vysoké efektivitě a nekompromisní kvalitě.

Podobné články