PRÁCE 🧰

PDCA cyklus a jeho výhody pro automobilky

5. 10. 2022 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Pokud se snažíme odstranit nějaký problém, postupuje většina z nás vcelku logicky. Jenže v průmyslu a byznysu se musejí problémy řešit pomocí určitých metod a pokud možno pokaždé stejným postupem. Jedním z těch nejefektivnějších je PDCA cyklus, který v rámci své filozofie implementovala i Toyota.

PDCA cyklus a jeho výhody

Než se dostaneme k jádru věci, určitě neuškodí vysvětlení, jak vlastně běžný člověk řeší problémy. V zásadě totiž postupuje lidský mozek správně - nejprve problém analyzuje a vymýšlí řešení, následně problém řeší. Poté si obvykle ověříme výsledek a třeba se i podělíme o to, jak hezky jsme to vyřešili, s ostatními. Děláme to tak správně a logicky.

PDCA model - řešení Toyoty

Jenže řešit něco v korporátním prostředí, kde je třeba vše možné maximálně standardizovat, je trochu jiný level. PDCA model s tímto umí pomoci, je to vlastně systém, jak postupně zlepšovat třeba kvalitu výroby, její rychlost nebo třeba odstraňovat větší či menší problémy na všech úrovních. Není to nijak složité, naučit se to dá velmi rychle, jenom je potřeba, držet se ověřeného systému. Tak jako to dělá třeba Toyota. Její obchodní výsledky i pravidelná okupace vrchních příček v žebříčcích spolehlivosti jsou důkazem, že to funguje. Japonská automobilka nicméně chápe, že je to především o lidech a o tom, jak její zaměstnanci přemýšlejí. I proto mají docela trefné rčení: „Nejdříve rozvíjej lidi, pak vyvíjej auta.“

PDCA cyklus není jen o tom, že řešíme něco, co nám třeba urychlí výrobu, ale nese s sebou i jakési poučení, které spočívá v cykličnosti. Jestliže projdeme celým PDCA cyklem, tak na konci není zaručen úspěch. Naopak, obvykle přijdeme ještě na něco dalšího, co bychom mohli zdokonalit. Proto se PDCA cyklus neustále opakuje, úspěchy jsou často dílčí, ale na konci bychom měli dosáhnout kýženého výsledku.

PDCA příklad teoreticky

Základem jsou čtyři fáze, na které se celý cyklus dělí. Dokončení jedné fáze znamená začátek fáze další. V praxi se úplně neosvědčilo snažit se neustále o dokonalost v rámci jednoho cyklu. Spíš je lepší se spokojit s dílčím zlepšením a poznatky aplikovat v dalším cyklu. PDCA znamená plan-do-check-act, tedy plánuj-proveď-ověř-jednej.

Plánuj

V úvodu je potřeba stanovit si cíle a definovat problém. Pokud máme nějaké předchozí výsledky, měli bychom je zahrnout do rozvahy nad řešením i možnými výsledky nové iterace cyklu. Zároveň shrneme dočasná opatření, byla-li nějaká přijata. Řešíme i organizaci, například plánované zastavení výroby a pracovníky zahrnuté do projektu.

Proveď

Na řadě je exekuce toho, co jsme si naplánovali v předchozím kroku. Realizujeme navržené řešení a celou dobu sbíráme data, která nám v dalším kroku pomohou vyhodnotit, jak úspěšní jsme byli. To je obzvláště důležité! Není možné realizovat změny a nedokumentovat je.

Ověř

Nyní kontrolujeme předchozí krok, jeho dopady a úspěšnost. Jde nám o rozdíl mezi tím, co jsme očekávali a tedy naplánovali v kroku prvním a mezi realitou po kroku druhém. K tomu využijeme všechna dostupná a relevantní data, která pro zjednodušení můžeme vizualizovat do grafů. Znázorníme si i pokrok napříč několika cykly (opakujeme-li PDCA cyklus už po několikáté). Vyústěním tohoto kroku by měly být poznatky pro další postup.

Jednej

Cyklus se uzavírá. Pakliže se nám podařilo dojít ke zlepšení a naplnit alespoň částečně stanovené cíle, zdokonalíme původní standard a nahradíme ho novým, kterým se nadále bude organizace řídit. Ve chvíli, kdy se nám nepodařilo nic zlepšit, bereme si ponaučení. I toto je cenné! Někdo prostě ony slepé uličky poznání projít musí, aby se vrátil zpět s tím, že daný směr nikam nevede.

Zdroj info: Toyota.
Zdroj médií: Depositphotos.

Odborné informace o cyklu PDCA poskytla

Výrobní závod osobních vozů Toyota Aygo a Toyota Yaris v Kolíně s propracovaným výrobním systémem, který je založen na důmyslné organizaci práce, vysoké efektivitě a nekompromisní kvalitě.

Podobné články