PRÁCE 🧰

Sdílené zóny. Co pro ně bude platit?

10. 1. 2024 3 min. čtení diskuze (0) Aktuality Tipy a rady

Už od ledna roku 2024 se na území České republiky začnou objevovat takzvané sdílené zóny. V praxi se budou podobat dnes dobře známým pěším zónám a řidiči se s nimi nejčastěji setkají v centrech velkých měst. Co bude pro sdílené zóny ještě typické?

Od ledna začnou v Česku vznikat sdílené zóny

Sdílenou zónu je možné charakterizovat jako zastavěnou oblast, jejíž začátek a konec je vždy označen specifickou dopravní značkou. Schválená legislativa říká, že sdílené zóny budou určené k užívání všem účastníkům silničního provozu. Podobně jako v případě obytné a pěší zóny pro ně bude rovněž platit, že přednost při vjíždění se dává všem.

Nejvyšší povolená rychlost ve sdílené zóně je pro všechny účastníky silničního provozu stanovena na 20 kilometrů za hodinu. Jízdní kola či jiná nemotorová vozidla mohou být odstavena pouze v místech k tomu určených, stání motorových vozidel bude v prostoru sdílených zón dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

V České republice je legislativní novinka zavedena s účinností od 1. 1. 2024 novelou zákona o silničním provozu. Podobu značení definuje novela vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Podle iniciátorů přináší sdílená zóna zcela nový přístup k chování jednotlivých účastníků provozu. „Od převážně prostého dodržování dopravních předpisů se každý účastník dopravního provozu musí posunout k osobní zodpovědnosti za svou momentální roli ve veřejném prostoru. To bude asi ta nejbolestivější a nejrizikovější, na české poměry zásadní změna: změna v myšlení a v přístupu účastníků dopravního provozu,“ říká poslanec Michael Rataj, který byl iniciátorem pozměňovacího návrhu.

Tramvaje, autobusy, motorky i jízdní kola

Aktuálně platné právní předpisy uvádí, že v prostoru sdílené zóny se mohou objevovat cyklisté, motorkáři, chodci i řidiči automobilů, tramvají a autobusů. Z toho plyne, že do sdílené zóny budou mít možnost zavítat v podstatě všichni účastníci silničního provozu. I proto bude muset každý řidič dbát v prostorách sdílené zóny zvýšené opatrnosti i ohleduplnosti. Až na tramvaje nemůže žádný řidič nikoho ohrozit, tramvaje navíc budou mít ve sdílených zónách vždy přednost v jízdě. Ostatní účastníci provozu je nesmí ohrozit ani omezit.

Chodci a cyklisté mají možnost užívat komunikaci ve sdílené zóně v celé její šířce. Musí ale myslet na to, že pokud by do sdílené zóny přijíždělo vozidlo s právem přednostní jízdy (policie, hasiči či záchranná služba), musí prostor pro projetí tohoto vozu vždy uvolnit.

Proč sdílené zóny v Česku vlastně vznikají?

Řada řidičů si může klást otázku, proč vlastně sdílené zóny v České republice od nového roku vznikají. Prvním důvodem je snaha o sjednocení právní úpravy s dalšími členskými státy Evropské unie. Čeští zákonodárci totiž právní úpravu sdílených zón do velké míry přebrali od svých evropských kolegů.

Panuje tedy snaha o to, aby dopravní předpisy byly napříč Evropskou unií co možná nejvíce harmonizovány. Legislativní novinka se inspirovala úspěšnými realizacemi v řadě evropských zemí, jako jsou Belgie, Francie, Německo, Rakousko nebo Dánsko.

Další motivací byla snaha o další zklidnění dopravy ve městech. Zákonodárci se totiž pokouší o to, aby bezpečnost silničního provozu byla napříč Evropskou unií co možná nejvyšší.

Kde se řidiči se sdílenými zónami setkají?

Otázkou je, kde se čeští řidiči se sdílenými zónami v příštích měsících setkají. Nejčastěji půjde o centra velkých měst. Půjde o místa, pro která je typický smíšený provoz. Vedle osobních vozů, cyklistů nebo chodců se tedy v takových místech pohybují i vozidla městské hromadné dopravy, konkrétně tedy hlavně tramvaje.

Příkladem sdílené zóny na území hlavního města Prahy bude kupříkladu Náměstí Republiky, kde se tramvaje standardně vyskytují. Typickou pěší zónou je naopak Staroměstské náměstí, neboť tam se provoz tramvají nenachází.

Zdroj info: Zákony pro lidi.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články