Přestupkové řízení aneb kde a jak řešit dopravní přestupky

20. 2. 2021 5 min. čtení Tipy a rady

Dopravní přestupek může spáchat kdokoliv, ať už se jedná o slušného řidiče, který tomu jednou malinko přišlápl, protože spěchal do práce, nebo motorista, který využívá děr v zákoně, aby nemusel jezdit "předpisově". Pokud vás zastaví policie, je jen na vás, jak se zachováte a zda se odvoláte proti pokutě za přestupek.

Přestupkové řízení

Nesčetněkrát si jsou řidiči vědomi spáchaného přestupku a po vyzvání příslušníků policie, která jim udělila pokutu, ji zaplatí. Bohužel ani u nás v České republice nejsou všichni policisté féroví a kolikrát vám budou chtít účtovat pokutu za něco, co jste rozhodně nespáchali. Jak se v takové situaci chovat? Nejdůležitější je zachovat chladnou hlavu a chovat se slušně. Nadávkami si ještě nikdy nikdo nic nezlepšil.

Pokud vás zastaví policie a bude vám tvrdit, že jste jeli rychleji, než jste měli, nechte si ukázat fotku z jejich radaru. Pokud se již tady začnou strážníci cukat zbystřete. S největší pravděpodobností vás zastavili jen z důvodu, aby si přilepšili do své kapsy. Radary jsou v ČR schvalovány s +/- 3 km/h odchylkou, při rychlosti do 100 km/h. Odchylka nebývá promítnuta do rychlosti na radaru, zohlednit ji musí poté sám policista. V praxi to vypadá tak, že pokud jedete rychlostí 50 km/h, dva stejné radary mohou zobrazit dvě různé rychlosti. První může zobrazit rychlost 53 km/h a druhý 47 km/h. Překročení rychlosti 50 km/h lze průkazně dokázat až při zobrazené rychlosti na radaru 54 km/h a vyšší. Pokud vyjde najevo, že odchylka nebyla dodržena a řádně odečtena a řidič byl v blokovém řízení pokutován, je nutné hlásit se k přezkumnému řízení pro porušení zákona na krajských úřadech. 

Stejný případ může nastat i pokud vás budou chtít testovat na přítomnost omamných látek. Jestliže s testem budou policisté jakkoliv manipulovat, zacházet s ním do auta a podobně, je téměř na 99 % jasné, že test vyjde pozitivní. Co však v takovém případě dělat?

Odvolání proti pokutě za přestupek

Pokud jste si vědomi, že jste přestupek nespáchali, můžete na místě požadovat odvolání a nechat věc projít přestupkovým řízením. Příslušník bezpečnostního orgánu vás může strašit tím, že v přestupkovém řízení to "bude dražší" nebo, že "přijdete o body". Toto tvrzení při "závažnějších případech" většinou není pravdivé.

Přestupkové řízení je druh správního řízení, které má za úkol zjistit, zda se skutek opravdu stal, pokud ano tak zda se jedná o přestupek, následně kdo jej spáchal, a nakonec jaký druh správního trestu lze uložit. 

Rozdíl mezi trestným činem a přestupkem

Zákon č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zní: „Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

Trestní zákoník 40/2009 Sb. definuje trestný čin následovně: „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

Tresty za přestupky

Překročení nejvyšší povolené rychlosti je jeden z nejčastějších dopravních přestupků, které policie v terénu řeší. Mnoho řidičů se však domnívá, že zákon stanovuje pouze tresty za překročení maximální rychlosti. Kromě konkrétních limitů zákon stanovuje taktéž individuální pravidla upravující rychlost. V takových případech musí řidič přizpůsobit pohyb na vozovce hned několika okolnostem, jako například: svým schopnostem, předpokládanému technickému stavu vozovky, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu, či jiným okolnostem, které lze předvídat. Zde se můžeme podívat na nejčastěji ukládané pokuty. 

Přestupkové řízení aneb kde a jak řešit dopravní přestupky

Překročení maximální rychlosti v obci

V obci smí vozidlo jet maximální rychlostí 50 km/h (není-li stanoveno jinak). Při překročení se řidič dopouští dopravního přestupku a pokuta se následně odvíjí podle závažnosti překročení. 

Překročení rychlostiBlokové řízení na místěSprávní řízeníPočet bodů
o 1 až 5 km/hpokuta 1.000,- Kčpokuta 1.500 – 2.500,- Kč0
o 6 až 19 km/hpokuta 1.000,- Kčpokuta 1.500 – 2.500,- Kč2
o 20 až 39 km/hpokuta 2.500,- Kčpokuta 2.500,- až 5.000,- Kč3
 o 40 km/h a více-pokuta 5.000,- až 10.000,- Kč + zákaz řízení na 6 až 12 měsíců5

Překročení maximální rychlosti mimo obec

Řidič smí jet mimo obec maximální rychlosti 90 km/h. Na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla je maximální rychlost stanovena na 130 km/h (není-li uvedena na úseku nižší rychlost). Při překročení maximální povolené rychlosti na dálnicích jsou tresty mírnější. 

Překročení rychlostiBlokové řízení na místěSprávní řízeníPočet bodů
o 1 až 10 km/hpokuta 1.000,- Kčpokuta 1.500 – 2.500,- Kč0
o 11 až 29 km/hpokuta 1.000,- Kčpokuta 1.500 – 2.500,- Kč2
o 30 až 49 km/hpokuta 2.500,- Kčpokuta 2.500,- až 5.000,- Kč3
 o 50 km/h a více-pokuta 5.000,- až 10.000,- Kč + zákaz řízení na 6 až 12 měsíců5

Zákaz řízení může být udělen nejen v případě překročení maximální povolené rychlosti 40 km/h v obci a 50 km/h mimo obec, ale taktéž v případě, kdy se řidič dopustil překročení rychlosti o 30 až 49 km/h ve dvanácti předcházejících měsících dvakrát a vícekrát

Zdroj médií: unsplash.
Nikola Vrabel

Autor článku
Nikča vždycky snila o tom být nadějným chemikem, od školy si chodívá odpočinout na garáž a víkendy tráví s foťákem na nejrůznějších tuning srazech.

Podobné články