PRÁCE 🧰

Měření výkonu motoru auta

16. 8. 2022 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Vše o chiptuningu Zvýšení výkonu chiptuningem

Chceme-li se dobrat toho, jaký výkon má motor, můžeme to buď spočítat, nebo změřit. Samotné měření je velmi komplexní problematika, ale přesto se pokusíme na ploše jednoho článku vše srozumitelně shrnout.

Měření výkonu motoru

Než začneme podrobněji pitvat možnosti reálného měření, musíme se chtě nechtě podívat na to, jak fungují základní vztahy, které se k výkonu, potažmo krouticímu momentu váží. Pro drtivou většinu čtenářů to bude spíše opakování, protože je to fyzika na úrovni základních škol.

Základní vztahy

Výkon nám udává, jak rychle uděláme nějakou práci. Uděláme-li více práce ve stejném čase jako soused, jsme objektivně výkonnější. Některé aspekty reálného života sice ukazují, že ne vždy je dobré vykonávat všechny činnosti co nejrychleji, nicméně fyzika problematiku mezilidských vztahů nezohledňuje. Pro ni platí jednoduchý vzoreček:

P = F x v

P - výkon (W)
F - síla (N)
v - rychlost 

Pak tu máme oblíbený krouticí moment, který se pro měření výkonu spalovacího motoru hodí mnohem lépe. Z něj lze totiž odvodit i výkon a hraje roli v následujícím vtahu, který musíme použít, protože motor, respektive jeho výstup, koná pohyb rotační.

P = M x ϖ

P - výkon (W)
M - krouticí moment (Nm)
ϖ - úhlová rychlost

Abychom to celé přizpůsobili našim potřebám a dobrali se výkonu z krouticího momentu a otáček motoru, existuje vztah vyjádřený opět vzorečkem.

P = M x 2 x π x n/60

P - výkon
M - krouticí moment
n - otáčky motoru

V praxi se vžil spíše vztah P = M x n/9549, který to celé ještě trochu zjednodušuje.

Měření přímo na motoru

Teď jak změřit samotný výkon, že? Zde bude záležet především na tom, jestli měříme přímo na motoru nebo na kolech. V případě třeba automobilek, které testují své agregáty, lze motor ustavit na speciální testovací stolici, kde jsme schopni měřit moment pomocí přístroje s dynamometrem připojeným na výstupní hřídel. Dostaneme velmi přesnou hodnotu krouticího momentu, který počítač v reálném čase převádí na kW pomocí výše uvedeného vztahu.

Měření výkonu na kolech

Častějším způsobem je měření výsledného výkonu na kolech, tedy na hnané nápravě, což by se dalo označit spíš za měření výkonu auta, někdy se to také označuje za měření výkonu na „brzdě“. To se provádí na speciálním přístroji, který je obvykle z části zapuštěn v zemi v jámě. Z kol hnané nápravy se krouticí moment přenáší na válce, opět propojené s dynamometrem. Před tím je ale nutné auto zajistit proti pohybu. Při měření je nutné také brát v potaz ztráty prokluzem a ztráty mechanické, které se následně dopočítávají.

Měření výkonu motoru

Samotné válce, kterými kola otáčejí, jsou většinou dva, ale může být i jenom jeden. V takovém případě to s sebou nese nutnost lépe a velmi přesně vozidlo upnout. Na druhou stranu je takové měření přesnější, protože dva válce mají tendence deformovat mezi sebou pneumatiku, čímž dochází k těžko započitatelné odchylce měření.

Měření výkonu motoru

Protože chceme po motoru při měření typicky jeho maximální výkon, musíme jej nějak chladit. Zkušebny jsou na toto připraveny a mají zařízení, které žene vzduch směrem přes chladič (prostě takový velký větrák). Současně s tím jsou odváděny spaliny z výfuku, jednak proto, aby se přítomní neudusili a pak také proto, že po chvíli by vůz začal nasávat vzduch, který už motorem jednou prošel, což by se negativně podepsalo na naměřených hodnotách.

Měření otáček

Otáčky se při měření odečítají buď pomocí diagnostické zásuvky, nebo snímáním pulzů, jdoucích ke svíčkám. V každém případě se bez konkrétních hodnot otáček v daném čase neobejdeme a pro výpočet jsou důležité.

Zdroj info: motor1.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články