PRÁCE 🧰

Kdo je povinen platit slovenské mýto v roce 2024?

16. 3. 2024 4 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Cestování do zahraničí Mýtné cestou na dovolenou Cesta na Slovensko Dálniční poplatky na Slovensku

Slovensko disponuje rozsáhlou sítí silnic a dálnic, které slouží jako klíčové dopravní tepny pro domácí i mezinárodní obchod. K zajištění údržby a rozvoje svých silnic zavedla v roce 2010 slovenská vláda systém elektronického mýtného, který se vztahuje na určitá vozidla. Kdo je povinen platit slovenské mýto?

Kdo musí na Slovensku platit mýtné v roce 2024?

Dálniční známka vs. mýto na Slovensku

Abychom se v problematice na úvod více zorientovali, je potřeba si říct, jaký je rozdíl mezi dálniční známkou a mýtným na Slovensku.

 1. Slovenská dálniční známka: Dálniční známky jsou na Slovensku povinné při užívání vymezených úseků dálnic a rychlostních silnic pro auta do 3,5 tuny. Stejně jako v minulém roce i letos funguje na Slovensku pouze elektronická dálniční známka, která byla zavedená v roce 2016.
 2. Elektronické mýtné na Slovensku: E-mýtné se na Slovensku vztahuje na nákladní vozidla nebo vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Sazby mýtného jsou určeny podle kategorie vozidla, hmotnosti a počtu náprav. Ke sledování a účtování mýtného na základě ujeté vzdálenosti na zpoplatněných úsecích jsou ve vozidlech instalovány speciální palubní jednotky (OBU), které lze pro platbu slovenského mýta registrovat také online.

Na jakých úsecích je potřeba platit mýtné na Slovensku?

Mýtem jsou na Slovensku zpoplatněné zejména dálnice (D1, D2, D3 a D4) a rychlostní silnice (R1, R2 a R6). Mezi ostatní komunikace, které podléhají platbě mýtného, patří některé obchvaty a několik silnic prvních tříd (51 a 75). Úseky zpoplatněné mýtem mapuje vcelku přehledně interaktivní mapa na webu emyto.sk.

Jednotlivé sazby mýtného jsou v roce 2024 stanoveny pro vozidla:

 1. s maximální přípustnou celkovou hmotností vozidla od 3,5 t do 12 t podle emisní třídy vozidla EURO a bez ohledu na počet náprav určených k přepravě více než devíti osob včetně řidiče a pro vozidla, která nejsou určena k přepravě osob,
 2. s maximální přípustnou celkovou hmotností vozidla 12 t a více podle emisní třídy vozidla EURO a bez ohledu na počet náprav určených pro přepravu osob,
 3. s maximální přípustnou celkovou hmotností vozidla 12 t a více podle emisní třídy vozidla EURO a počtu náprav, které nejsou určeny pro přepravu osob.

Jak vysoké je na Slovensku mýto v letošním roce?

Konkrétní náklady na ujetý kilometr závisí na čtyřech hlavních aspektech. Jde o:  

 • Druh pozemní komunikace (dálnice, rychlostní silnice, silnice 1. třídy)
 • Typ vozidla
 • Emisní třídu (Euro 0–II, Euro III a IV, Euro V, EEV, Euro VI a výš)
 • Počet náprav (vozidla nebo celé soupravy - 2,3,4 a více)

Přehledné tabulky elektronického mýtného na Slovensku najdete opět na webu emyto.sk. Kromě zmíněných tabulek mapujících aktuální sazby slovenského mýta se na uvedeném webu můžete informovat také o slevách na mýtném a podmínkách jejich získání.

Zajímavost: V současnosti činí sazba slovenského mýta v průměru 14 centů/km (bez DPH) v závislosti na emisní třídě a počtu náprav.

Kde koupit slovenské mýto v letošním roce?

Slovenské mýto pro kamiony nebo další vozidla, na která se tato platba vztahuje, je možno vyřídit prostřednictvím zákaznických míst (žádosti k vyplnění najdete zde ). Seznam těchto míst najdete opět na webu emyto.sk. K elektronickému mýtu se ale můžete přihlásit také online, přičemž při registraci je potřeba uvést:

 • registrační značku vozidla
 • stát, ve kterém je vozidlo registrováno
 • kategorii vozidla
 • celkovou hmotnost vozidla
 • počet náprav
 • emisní třídu vozidla
 • název nebo obchodní jméno, případně jméno a příjmení provozovatele vozidla
 • název nebo obchodní jméno, případně jméno a příjmení vlastníka vozidla, pokud je jiný než provozovatel vozidla
 • e-mailovou adresu provozovatele vozidla

Jak platit mýtné na Slovensku v roce 2024?

Elektronické mýtné na Slovensku musí vozidla s hmotností nad 3,5 tuny platit pomocí palubní jednotky OBV, kterou provozuje společnost SkyToll. Systém umožňuje nejen jedinečnou identifikaci prostřednictvím poznávací značky vozidla, ale také sleduje polohu vozidla na slovenských silnicích.

K tomuto účelu jsou využívány různé technologie (např. satelitní GPS, GSM/GPRS, mikrovlnné DSRC apod.). Samotná OBV jednotka je připevněna k vnitřku předního okna, odkud navazuje kontakt s měřicími body a hraničními přechody.

Řidiči, kterých se povinnost platby mýtného dotýká, mohou mýto zaplatit dvojím způsobem:

 1. Platba předem: Uživatelé mýtné jednotky OBV, která na Slovensku funguje, do ní „vloží“ potřebné prostředky. Zajistí tak, že mají dostatečný zůstatek na pokrytí očekávaných výdajů na mýtné.
 2. Následná platba: V tomto případě se mýtné účtuje poté, co vozidlo projelo zpoplatněným úsekem. Jednotka OBU zaznamenává ujetou vzdálenost, na základě které konkrétní mýtné vypočítá.

Zdroj info: emyto.sk, SkyToll.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články