Jak funguje rychloměr v autě? A jak moc je přesný?

29. 1. 2021 2 min. čtení diskuze (5) Technologie

Rychloměr, neboli také tachometr, je zařízení, které v autě sice není potřeba, ale být tam musí. Umožňuje řidiči kdykoliv rychlým pohledem odečíst aktuální rychlost vozu a na základě toho ji případně přizpůsobit dopravním předpisům. Na jakém principu tachometr funguje a jak moc je přesný?

Jak funguje rychloměr v autě? A jak moc je přesný?

Magnetický přežitek

Ona to není žádná novinka, naopak, jedná se o zařízení, jehož vznik bychom mohli datovat do devatenáctého století. Starší automobilové rychloměry fungovaly na principu spojení hnaného hřídele převodovky a permanentního magnetu pomocí bowdenového lanka. Magnet se otáčel uvnitř tachometru a pomocí magnetického pole vychyloval pohárek, na kterém byla umístěna rafička. Ta se samozřejmě spolu s pohárkem otáčela a ve spojení se stupnicí tak ukazovala přibližnou aktuální rychlost vozu.

Měření čidlem

Moderní vozy už tento systém nepoužívají, namísto toho je ručička ovládána krokovým motorkem, který je ovládán z řídící jednotky. Rychlost vozu určují pulzy čidla ze systému ABS nebo ESP (ty neustále měří otáčky všech kol). A stejně tak se vyvíjí i způsob zobrazování, kde se pomalu upouští od ručičkových displejů a hodnota aktuální rychlost je řidiči signalizována pomocí čísla na displeji, eventuálně prostřednictvím budíků virtuálních, vykreslovaných na displeji před volantem.

Nesmí podměřovat

Ohledně odchylky jsou pravidla svým způsobem dost striktní - rychloměr nikdy nesmí ukazovat nižší rychlost než jakou vůz aktuálně jede. Na druhou stranu je ale poměrně běžné, že při tachometrových 130 km/h se vůz pohybuje rychlostí třeba i jen 119 km/h. Jiná situace ale může nastat v případě, že jsou na vůz osazena kola s větším průměrem. Ta při stejných otáčkách urazí delší dráhu, tudíž je vyšší i rychlost vozu. Tachometr se o tom ale samozřejmě nedozví, takže se v extrémním případě může stát, že budu ukazovat nižší rychlost, než jakou se vůz reálně pohybuje.

Zdroj médií: Pxhere.
Jakub Mokříš

Autor článku
Kuba má rád praktická auta, která dávají smysl, ale i ta, která moc smysl nedávají a dělají primárně radost. Sám na nich něco málo udělá, ale složitější úkoly raději přenechá profíkům.

Milic Simane, 13. 6. 2021 15:23
I stejné povolené
rozměry pneumatik, mají různý průměr a tím i jiný obvod! Nová pneumatika mívá 8 mm profil. ( Jedu rychleji)
Když ji ojedu na povolených 1,6 mm změní se její průměr o 2 x 6,4mm. To je o 12,8 mm! ( A jedu pomaleji)
A u dodávky nebo náklaďáku to je minimálně 2 x tolik!
25 mm ! To už je velká odchylka v rychlosti!
Také má vliv tlak v pneumatikách!
Proto radary na měření rychlosti odečítají toleranci.
PS: Navigace, GPS měří přesněji, ale ne tak rychle.
Přeji všem šťastné návraty domů a pokud možno bez pokut! :)
Vladimír Jorda, 1. 2. 2021 0:55
Dobrý den pane Mokříši,
Opravím pouze pár omylů ve Vašem článku.
1. Rychloměr není v autě potřeba, ale být tam musí. Již dlouho před uzákoněním si výrobci všimli, že odhad rychlosti je velmi individuální a navíc proměnný, takže rychloměr začali montovat mnohem dříve než to bylo uzákoněno. V odhadech rychlosti se lidé mýlí, ale fyzika zůstává zachována. Takže se mýlíte rychloměr je a byl velmi potřebný a bezpečnostní prvek.
2. Staré rychloměry fungovaly na principu vířivých proudů. Prosím doplňte si vzdělání. Spojení hnaného hřídele a trvalého magnetu bowdenem je provedení nikoli princip.
3. Rychlost vozu neurčují impulzy z ABS, ale na základě počtu impulsů z ABS na jednu otáčku kola a znalosti obvodu kola se určuje dráha resp. dráha za jednotku času tedy rychlost.
A teď k homologacím rychloměrů:
1. Dnes je toleranční pole pro přesnost tachometrů -0, +10% ale maximálně 10km/h. Tedy tachometr ukazuje víc - vždy. Tato omezení platí až do maximální rychlosti. Takže při 200km/h tachometrových nesmím jet méně než 190km/h. A touž je odchylka max. 5%. A protože nepřesnosti vychází zejména z odchylky průměru kola a tato odchylka se projevuje ve většině vlivů lineárně v celém rozsahu, pak reálná odchylka při 130km/h je max. -6,5km/h. 119km/h jak uvádíte je nesmysl vycházející z neznalosti.
2. Tachometr nesmí proměřovat. Může. Není to tak dlouho ( +/-25-30let), kdy definice tachometrů měla tolerance symetrické, tedy stejné do + i - . Je pravdou, že tato vozidla již dosluhují, ale pokud byly tachometry homologovány (nikoli vyrobeny) v první polovině 90. let a dříve a byly homologovány podle starší verze předpisu, můžou ukazovat i o 10% méně (max. 10km/h) než je skutečnost. Ale taková vozidla stále jezdí a někdy neoprávněně jsou řidiči pokutováni a odeslání do servisů k opravě.
3. Poznámka o větším průměru kol je již zcela mimo. Pokud na vozidle jsou osazena kola jiného průměru než je uvedeno v TP, je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a protože nemá na silnici co dělat, s tachometrem už to nezachráníte.
Takže snad jediné s čím jde souhlasit je, že staré rychloměry byly mechanické (když pomineme podstatu vířivých proudů) nové jsou elektronické.
Jakub Mokříš, 2. 2. 2021 14:58
Děkujeme za upřesnění. Článek trochu zjednodušuje, uznávám.
Olda Kracík, 31. 1. 2021 3:29
Přesně proto máme v TP vozu určeno jaký rozměr disků a pneu máme používat, díky čemuž se rozdíl v rychlostech udrží v předem vypočítaném rozmezí!
Lukáš Machek, 30. 1. 2021 21:37
Docela slušné shrnutí učiva základní školy. Šiřte dál ať na radaru nejedu za řidičem co kouká na tachák a jeds ještě radši míň, takže reálných 35km/h.

Podobné články