PRÁCE 🧰

Přijdou v roce 2024 změny v ekologické dani?

23. 12. 2023 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Pokud plánujte koupit nebo prodat auto s vysokými emisemi, může se do převodu finančně promítnout i ekologická daň. Víte, jakých aut se v Česku týká a na kolik majitele vlastně vyjde? A čekají nás v roce 2024 nějaké změny?

Ekologická daň na auta v roce 2024, chystají se změny?

Ekologické daně se v České republice dostaly do praxe v roce 2009. Zatěžují vozidla, která nesplňují emisní normy. Jde o zákonem stanovenou platbu, ke které se přistupuje v situaci prvního převodu čtyřkolového vozidla do 3,5 tuny kategorie M1 a N1 na dalšího vlastníka. Její výše se odvíjí od množství produkovaných emisí.

Jak je to s emisními normami?

V současné chvíli se emisní limity řídí stanovenými normami. Platí, že čím nižší normu auto splňuje, tím jsou emise vyšší. Aktuálně platná legislativa rozděluje emisní normy do osmi základních kategorií. Jde o:

 • EURO 0
 • EURO 1
 • EURO 2
 • EURO 3
 • EURO 4
 • EURO 5
 • EURO 6
 • EURO 7

Rozlišení jednotlivých emisních norem je z pohledu úhrady ekologické daně důležité. Pokud jste totiž vlastníkem vozu s emisní normou EURO 0, EURO 1 nebo EURO 2, a plánujete převod vašeho vozu na nového majitele, tak se úhradě ekologické daně nevyhnete.

Jestliže však doma máte auto s vyšší emisní normou, ekologická daň se vás netýká. Z toho plyne, že podle aktuální legislativy mají majitelé vozů, které jsou zařazené do kategorie EURO 3, 4, 5, 6 a 7, od ekologické daně klid. To platí i pro rok 2024, neboť čeští zákonodárci v uplynulých měsících s žádnými novinkami nepřišli.

Do jaké kategorie spadá vaše auto?

Pokud vás zajímá, pod jakou emisní normu spadá váš vůz, mrkněte do velkého technického průkazu. V něm byste měli najít kolonku s označením Směrnice EHS//ES.

V každém případě je třeba zdůraznit, že pro zařazení do emisní normy není rozhodující stáří vozu. I kupříkladu patnáct let starý automobil může spadat do nízké kategorie, neboť klíčové je množství produkovaných emisí.

Jednorázová platba

Pokud na vás povinnost úhrady ekologické daně doléhá, zjistěte si, jestli ji předchozí vlastník už platil. Z právních předpisů totiž plyne, že ekologická daň se odvádí jen při první registraci vozidla. Úhradu této platby si ale můžete ověřit i sami, a to ve velkém technickém průkazu v kolonce Úřední záznamy.

V každém případě platí, že ekologické daně transakce prodražují. Jak je patrné z tabulky níže, jestliže automobil splňuje emisní normy Euro 2, odvádí jeho majitel do veřejných rozpočtů dodatečných 3 000 Kč. Za vozidla, která splňují limity Euro 1 zaplatí 5 000 Kč a za vozy, která nesplňují žádnou emisní normu Euro, zaplatí dokonce 10 000 Kč.

Ekologická daň na auta v roce 2024
Emisní normaDaň
Euro 010 000 Kč
Euro 15 000 Kč
Euro 23 000 Kč

Kde a jak se ekologické daně platí?

Ekologická daň se odvádí na obecním úřadě s rozšířenou působností při přepisu auta na nového vlastníka. O převodu a zaplacení daně obdrží vlastník potvrzení s označením vozidla, jehož součástí bude i VIN, označení karoserie nebo podvozku.

Zákon zároveň říká, že v některých případech se ekologické daně platit nemusí. Od úhrady jsou osvobozeni:

 • Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • Vlastníci aut o hmotnosti nad hranici 3,5 tuny
 • Vlastníci veteránů
 • Vlastníci motocyklů
 • Osoby, u kterých dochází k převodu vozidla kvůli zániku společného jmění manželů
 • Osoby, u kterých dochází k převodu vozidla v důsledku vypořádání nebo vyrovnání

V některých případech může být prodej starého vozidla, na které dopadá emisní norma EURO 0, EURO 1 nebo EURO 2 zdlouhavé a problematické. Kupující se mnohdy zdráhají hradit několik tisíc korun navíc.

I proto se spousta vlastníků namísto prodeje stále častěji kloní k ekologické likvidaci, která je v řadě případů ohodnocena i finančně.

Zdroj info: Ministerstvo dopravy.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články