PRÁCE 🧰

VIDEO: Záchrana tonoucího a první pomoc při tonutí

23. 8. 2022 5 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Jedno z největších rizik představuje v létě voda. Ať už se jedná o bazény, přírodní koupaliště, rybníky, jezera, lomy nebo tonutí ve slané vodě, je to každý rok stejné a spousta lidí se zbytečně utopí.

Záchrana a první pomoc při tonutí

Články na téma zdravotní potíže na cestách:

 1. Přehřátí organismu v autě
 2. Jak poznat úžeh a první pomoc při úžehu v létě
 3. Příznaky úpalu a první pomoc při úpalu
 4. Záchrana a první pomoc při tonutí - právě čtete
 5. Jak vyndat klíště - již brzy

Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy jsme na tom opravdu docela špatně. Oproti některým přímořským státům je riziko utonutím u Čechů v přepočtu na obyvatele asi dvakrát až třikrát vyšší. I proto je dobré vědět, jak tonoucímu poskytnout první pomoc.

Nejdůležitější je ale prevence. U dětí se obvykle jedná o podcenění trvalého dozoru konkrétní osobou a absenci vhodných plaveckých či záchranných pomůcek! U dospělých často dojde k přecenění vlastních sil, zde lze poradit jediné - neplavte nikdy sami a dobře zhodnoťte, jestli jste opravdu dobří plavci. Chodíte-li plavat jenom v letní sezoně, když je teplo, pak skutečně asi nijak excelentní plavci nebudete a je na místě maximální opatrnost. Na volné vodě by každý měl používat plaveckou bójku. Zdravotní indispozice může potkat i závodního plavce.

U dětí platí jednoduchá poučka, že prakticky jakákoliv vodní hladina je pro ně nebezpečí. I relativně mělký nafukovací bazének může být smrtící pastí, protože kojenec, batole, ale ani větší děti v panice zkrátka neumí zareagovat a zkoordinovat pohyby tak, aby hlavičku zpod hladiny včas dostali. Nespoléhejte ani na plavací rukávky či nafukovací kruh - nejsou to vhodné pomůcky a není dobré na ně spoléhat. Dítě z nich snadno vypadne, může se různě přetočit a podobně.

Záchrana tonoucího

Když dojde na to, že někdo tone, je na místě opatrnost - bezpečnost zachránce vždy na prvním místě. Topící se člověk má tendence se chytat čehokoliv, tedy i jiných lidí a je schopen stáhnout je pod hladinu. Ani fyzická převaha není zárukou úspěšné záchrany, pokud někdo bojuje o život, tak ze všech sil (aktivní tonoucí). Ideální je tonoucímu hodit třeba záchranný kruh na laně, eventuálně mu pomáhat ve větším počtu lidí a vždy s nějakou vhodnou plovoucí pomůckou. Není nic horšího, než když se záchrana jednoho změní na záchranou dvou, proto skutečně opatrně.

Pokud se tonutí dostane do fáze bezvědomí (pasivní tonoucí), opět vám pomůže vhodná plovoucí pomůcka nebo třeba paddleboard. Když někdo zmizí pod hladinou, snažte si zapamatovat nebo i označit místo, kde se tak stalo. Na záchranu se snažte nebýt sami. Zaúkolujte někoho přivoláním pomoci na čísle 155 nebo případně 112. V mělčí vodě, je-li to bezpečné, můžete ve více lidech vytvořit rojnici a třeba tak najít tělo, včas ho vytáhnout z vody a zahájit oživování.

Jestliže vytáhnete z vody člověka po tonutí, vždy volejte linku 155, případně pomůže aplikace Záchranka. Pokud postižený nedýchá zahajte resuscitaci. Někdo další by se měl podívat po AED přístroji, bývají u plavčíků, případně jsou registrované v aplikaci Záchranka, která k nim umí i navést. V případě tonutí je resuscitace vždy spojena s umělým dýcháním. Je dobré mít na paměti, že u tonoucích a dětí zahajujeme oživování pěti umělými vdechy co nejdříve. Postižený se zástavou dechu má v těle neokysličenou krev, kterou sice stlačováním hrudníku rozháníte po těle, ale není zde tedy potřebný efekt k okysličení mozku, o který bojujeme.

Tonutí a první pomoc

Resuscitace dítěte

 • Zacpěte dítěti nos, 5x vdechněte z úst do úst (umělé dýchání), ale ne silně, jen mělce a pouze takový objem vzduchu, aby se dítěti zvedl hrudník. Veliké objemy nebo prudké vdechnutí mohou situaci zhoršit. U kojenců obemkneme ústy nos i pusu a vdechujeme tedy i do nosu.
 • Začněte stlačovat hrudník (masáž srdce) – v závislosti na věku dítěte klidně i jen dvěma prsty (u kojenců do 1 roku), případně jednou rukou. Stlačujte hrudní kost v její dolní polovině, do zhruba třetiny výšky hrudníku asi 100-120 x za minutu, t.j. 2x za sekundu.
 • Po každých 15 stlačeních hrudníku 2x vdechněte (viz. bod 1). Dokud se dítě nezačne bránit, nebo nezačne pravidelně, normálně dýchat, pokračujte v resuscitaci.
 • Postupujte dle pokynů operátorky na lince 155.

Resuscitace dospělého

 • Stlačujte postiženému hrudník mezi bradavkami oběma rukama nataženýma do hloubky zhruba 5-6 centimetrů. Počet stlačení by měl být asi 100 za minutu. Nebojte se do toho opřít (doslova).
 • Na každých 30 stlačení hrudníku připadají dva vdechy.
 • V případě, že je možné použít AED - automatizovaný externí defibrilátor (zjistěte, zda je dostupný v okolí), nepřerušujte resuscitaci, dokud nejsou přilepené elektrody a z přístroje nezazní „Ustupte od pacienta - probíhá analýza“.
 • Postupujte podle pokynů přístroje a operátorky na lince 155.

Pamatujte na to, že i člověk, kterého vytáhnete z vody při vědomí, potřebuje pomoc. Obecné pravidlo je takové, že každý tonoucí by měl být transportován do nemocnice, proto mu zajistěte tepelný komfort a vyčkejte příjezdu sanitky.

Samostatnou kapitolou jsou tonutí po úrazech. Zde univerzální rada neexistuje, ale pokud je to třeba sražení lodí nebo po skoku do mělké vody, pořád je samozřejmě prioritou dostat zraněného ven z vody. Minimálně je ale dobré mu při tom podpírat hlavu, aby byla pokud možno v rovině s tělem, pro případ, že má poraněnou páteř a zkrátka s ním zacházet opatrně s ohledem na další zranění, která ani nemusí být vidět.

Desatero u vody

Jako prevenci před tonutím doporučujeme prohlédnout si jednoduché Desatero bezpečného pobytu u vody publikovaného odborníky v rámci projektu Bezpečné dětsví.

Záchrana a první pomoc při tonutí

Zdroj info: První pomoc živě.
Zdroj médií: Depositphotos.

Odborné informace o první pomocí při tonutí poskytla

Kurzy první pomoci pro firmy i veřejnost po celé ČR. Praxe a modelové situace, která promění povinnost v zábavu a teambulding v nejsilnější zážitek.

Podobné články