PRÁCE 🧰

Typy senzorů a jejich chybové kódy

11. 2. 2024 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Na diagnostice se všechny chyby načítají v takzvaných chybových kódech, dnes si ukážeme devět základních senzorů a jejich chybových kódů.

Typy senzorů a jejich chybové kódy

Kódy na diagnostice mohou být pro laika velmi matoucí. Každý automobil a každá diagnostika totiž může ukazovat jiný kód. To může být problém, pokud se snažíte zjistit, co je s vozem špatně. V tomto článku se podíváme na pár příkladů kódů poruch čidel a poradíme, kde hledat problém.

Čidlo otáček motoru – P0332

Snímač otáček motoru je senzor, který kontroluje otáčky. Tyto informace jsou pak předávány řídicí jednotce motoru (ECU), která je využívá k řízení mnoha systémů, včetně zapalování nebo vstřikování paliva. Pokud snímač otáček motoru nefunguje, může to mít za následek řadu problémů, jako například nepravidelný chod nebo ztráta výkonu.

Snímač klepání – P0325

Snímač nebo čidlo klepání je malý, ale důležitý prvek zážehového motoru. Je umístěn v bloku motoru a měří hluk, který vzniká při spalování. Pokud snímač zjistí problém v příliš vysokých hodnotách, signalizuje to vznik detonačního spalování. Detonační spalování je charakterizováno prudkým růstem tlaku, který může při delším působení poškodit motorové části.

Snímač klepání je spojen s elektronickou řídicí jednotkou motoru (ECU). ECU na základě signálu ze snímače upraví předstih zážehu. Předstih zážehu je čas, který uplyne mezi zapalováním směsi a jejím dosažením vrcholu tlaku. Snížením předstihu zážehu se zabrání vzniku detonačního spalování.

Váha vzduchu – P0101

Váha vzduchu, oficiálně snímač množství vzduchu protékajícího do spalovacího motoru se vstřikováním paliva nebo také "MAF senzor" (Mass Air Flow – hmotnostní průtok vzduchu), jehož hlavní funkcí je měření množství vzduchu, které vstupuje do motoru. Pokud váha vzduchu nefunguje, poznáte to často podle ztráty výkonu nebo zvýšené spotřeby paliva.

Snímač vačky – P0340

Snímač polohy klikového hřídele je senzor, který má za úkol sledovat polohu a otáčky klikového hřídele. Řídicí jednotka pak tyto informace používá pro správné vstřikování paliva, časování ventilů nebo zapalování. Pokud toto čidlo nefunguje, může dojít k problémům spojených s horším startováním, nepravidelným chodem motoru nebo ztrátou výkonu.

Senzor teploty chladící kapaliny – P0115

Snímač teploty motoru je prvek, který hlídá teplotu chladicí kapaliny, aby nedošlo k jejímu přehřátí. Čidlo teploty chladící kapaliny bývá obvykle umístěno u hlavy motoru. Naměřená hodnota teploty motoru se obvykle zobrazuje na palubní desce. Řidiči mohou sledovat tuto hodnotu, aby se ujistili, že motor pracuje v bezpečném teplotním rozsahu.

Teplota oleje P0128

Senzor teploty oleje určuje teplotu oleje v motoru, která musí být obecně o trochu vyšší, než je teplota chladicí kapaliny. Při vyšší teplotě oleje se stává řidším a snižuje se jeho schopnost mazání. Při nižší teplotě je olej hustší a nedokáže dostatečně promazat pohyblivé části motoru.

Snímač tlaku vzduchu v sání – P0107

Tyto snímače bývají umístěny v blízkosti škrtící klapky a pomocí piezoelektrického polovodiče měří hodnotu nasávaného vzduchu, kterou vysílá do ECU. K pohonu vozidla je totiž kromě paliva potřeba i vzduch a pokud tento vzduch proudí málo nebo naopak moc, může dojít k rizikům, jako je například vysoká spotřeba vozu, či vyšší emise.

Lambda sonda – P0130

Tento senzor je umístěn ve výfukovém potrubí automobilů s katalyzátorem. Řídicí jednotka na základě dat z lambda sondy vypočítává správný poměr směsi vzduchu a paliva, kterou vhání do motoru. Lambda sonda se používá ke snížení nebezpečných a škodlivých emisí ve výfukových plynech.

Poloha škrtící klapky – P0121

Senzor polohy škrtící klapky, anglicky TPS (throttle position sensor) je čidlo, které dělá přesně to, co si vydedukujete z jeho názvu. Toto čidlo najdete nejčastěji na hřídeli klapky u vozidel s karburátorem. U modernějších vozů najdeme elektricky regulované čidlo ETC (Electronic throttle control), a nebo CTPS (Closed throttle position sensor).

Zdroj info: AutoDoc.
Zdroj médií: Depositphotos.
Nikola Vrablová

Autor článku
Nikča snila o tom být ekologem - láska k autům ji ale přivedla na jinou cestu. Od školy si chodívá odpočinout na garáž, kde opravuje svůj německý šestiválec.

Podobné články