PRÁCE 🧰

Technický list oleje – víte, co do svého auta lijete? – 2. díl

5. 12. 2022 4 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Jak vybrat olej Základní info k olejům Rádce motoristy Provozní kapaliny vozidla

V prvním díle jsme nakousli technický list k oleji, přeskočili jsme laciný marketing a zaměřili se na to důležité. Ve druhém díle se podíváme na asi nejdůležitější tabulku celého dokumentu, kterou se výrobci na obalech svých produktů záměrně nepochlubí.

Technický list oleje – víte, co do svého auta lijete? – 2. díl

Tabulka, která je v našem příkladovém technickém listu k oleji Mobil 1 ESP Formula 5W-30, obsahuje soubor naměřených hodnot, jež určují vlastnosti maziva. Netroufáme si, říct, že by z ní šlo vyloženě odvodit kvalitu produktu, ale spíše jde o detailní parametry. Všechny hodnoty jsou měřené laboratořemi, oprávněnými provádět tyto zkoušky, není tam žádný prostor pro subjektivní názor, jde čistě o fakta vyjádřená čísly.

Viskozitní třída SAE je pro ty, co četli první díl, spíše taková rozcvička. 5W-30 je jedna z nejběžnějších specifikací, ačkoliv dnes bychom ji zařadili už spíše mezi řekněme „konzervativní“. Obecně frčí v poslední době spíše oleje začínající nulou, typicky 0W-20.

Charakteristické vlastnosti

Kinematická viskozita

O něco zajímavější je hodnota kinematické viskozity, zde označené jako „Viskozita, ASTM D 445“. ASTM je zkratka pro název mezinárodní normalizační organizace a D 445 je označení normalizovaného testu. Měří se při dvou teplotách (40 °C a 100 °C), výsledkem jsou hodnoty v mm2/s. Jak už název napovídá, jde o viskozitu, tedy „tekutost“ daného maziva při konkrétních teplotách. Z hodnot lze porovnávat třeba různé oleje stejných SAE specifikací. I dva produkty 5W-30 odpovídající například normě VW 507.00 se budou v tomto lišit. Můžeme tak říci, že třeba při 100 °C (což je reálná pracovní teplota oleje v zahřátém motoru) má jeden olej nižší viskozitu a druhý vyšší.

Viskozitní index

Tento index nám určuje, jak moc se mění viskozita oleje v závislosti na teplotě. Je to bezrozměrná veličina, vyjadřuje se tedy pouze číslem. Čím je tato hodnota vyšší, tím lépe, protože olej má přijatelnou viskozitu jak za nízkých, tak za vysokých teplot. Jak asi bystřejším čtenářům dojde, je to velmi důležitá hodnota, podle které lze částečně posuzovat různá maziva a porovnávat je mezi sebou. Ta kvalitnější budou mít viskozitní index vyšší.

Popel, který maže a chrání

Následuje síranový popel, což se častěji z anglického (sulfated ash) překládá jako sulfátový popel. Používá se jako aditivum a jeho hlavní úlohou je zabraňovat oxidaci, tedy korozi. Současně s tím funguje i proti odírání v místech, kde je vysoké tření dvou kovů o sebe. Dříve se sulfátového popelu dávalo do olejů více, moderní systémy snižování emisí to ale nemají rády, proto se dnes používá v daleko menší míře (oleje s nízkým obsahem sulfátového popelu jsou označovány jako „low SAPS“).

Technický list oleje – víte, co do svého auta lijete? – 2. díl

HTHS viskozita

HTHS si podrobněji rozebereme v samostatném článku, protože jde o velmi důležitou hodnotu. V podstatě určuje, jak silný (ve smyslu tloušťky) je mazací film za vysokých teplot. Pokud je HTHS viskozita moc nízká, dochází třeba při delší jízdě s vytočeným motorem k trhání mazacího filmu. Na druhou stranu, novější agregáty jsou na oleje s nižší HTHS viskozitou stavěné, týká se to zejména maziv pro delší intervaly výměn (long-life oleje). Nad 3,5 mPa.s (včetně) můžeme HTHS viskozitu označit jako normální, cokoliv pod 3,5 mPa.s je olej se sníženou HTHS viskozitou.

Bod tuhnutí a bod vzplanutí

Bod tuhnutí je trochu matoucí. Běžný člověk by to možná chápal jako teplotu, kdy se z tekutého oleje stane olej tuhý, tedy zmrzlý. Není tomu tak, jde o přesně definovanou teplotu, při které se olej nepohybuje. Stále by však měl být čerpatelný, ačkoliv už docela obtížně, nicméně mazací schopnosti pořád má a nestává se z něj v této teplotě pevná látka. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 má bod tuhnutí -45 °C, což znamená, že motor stále budeme patrně schopni nastartovat (pokud na to bude mít energii akumulátor a startér bude v pořádku), nicméně potrvá docela dlouho, než se vytvoří dostatečný tlak všude, kde je to třeba.

Bod vzplanutí je oproti bodu tuhnutí naprosto jasný. Určuje, kdy se daný olej vznítí, tady začne hořet.

Hustota oleje

Hustota při 15 °C je v podstatě pro porovnání toho, jakou hustotu mají různé oleje. Slouží ale i jako ukazatel toho, jak se kapalina bude chovat po smísení s různými látkami, například s vodou. Víme-li, že jeden litr maziva má hmotnost 0,850 kilogramu při 15 °C, pak je jasné, že za této teploty pokryje hladinu vody, do které ho vylijeme. Extrémně důležitá je znalost hustoty třeba pro hasiče při likvidaci ekologických havárií a podobně.

Zdroj info: oleje.cz, mabanol, mollubricants, fuchs.
Zdroj médií: Depositphotos, Mobil 1.

Podobné články