PRÁCE 🧰

Synchronizace převodů u manuální převodovky

26. 1. 2024 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Synchronizace manuální převodovky je něčím, co velmi usnadňuje řazení. Bez synchronizace bychom museli řadit nahoru přes neutrál, a tedy s dvojím sešlápnutím a vyšlápnutím spojky, při řazení o stupeň níž by se k tomu přidal ještě meziplyn.

Synchronizace převodů u manuální převodovky

Převodovka nám slouží k tomu, abychom mohli převádět krouticí moment na určitou rychlost. Jelikož pružnost spalovacího motoru, jeho rozsah otáček a efektivita neumožňují jet na jeden a ten samý převod 4 km/h, ale taky 150 km/h, musíme si pomoci převodovkou. Změnou převodových stupňů dosahujeme konkrétních otáček kol při konkrétních otáčkách motoru.

Manuální převodovka a řazení

Asi každý řidič ví, jak se s manuálem operuje a že se kdesi dole po stlačení spojkového pedálu mění po pohybu řadicí páky v příslušném směru převody. Představy většiny majitelů osobních aut jsou zjednodušené na „propojování různě velkých ozubených koleček“, což popravdě není daleko od pravdy. Když však zabředneme do problému hlouběji, narazíme na problém – ozubená kola se otáčejí různými rychlostmi a než je spojíme, bylo by velmi fajn srovnat jejich rychlosti. A přesně k tomu nám slouží synchronizace.

Kola jsou už spojena

Vstupní hřídel převodovky (od motoru) se propojuje pomocí ozubených kol s výstupní hřídelí (na kola). Zásadní pro pochopení toho, jak převodovka funguje, je fakt, že při změnách převodů nespojujeme jedno ozubené kolo s různými koly na druhé hřídeli, ale všechna kola mají svůj protějšek. Na vstupní hřídeli jsou na pevno a zapadají v každém okamžiku existence auta do kol na výstupní hřídeli. S výjimkou situace, kdy je sešlápnuta spojka, se však ozubená kola na výstupní hřídeli otáčejí volně a v záběru, tedy pevném propojení, je vždy maximálně jeden pár. Ano, trochu to zjednodušujeme, ale pro názornost to jako vysvětlení postačí.

Volbou převodů vlastně jen určujeme, který pár ozubených kol na opačných hřídelích bude pevně spojen, a tedy bude přenášet krouticí moment. Synchronizace, tedy plynulé srovnání otáček se týká většinou výstupní hřídele, na vstupní, jak už jsme si řekli, jsou ozubená kola umístěna pevně a otáčejí se s ní (každé jinou úhlovou rychlostí).

Synchronizace převodů u manuální převodovky

Synchronizujeme otáčky

Při změně převodů vstupuje do hry vidlička, kterou přitlačujeme přesuvné kolo s vnitřním ozubením na synchronizační kroužek. Ten následně tlačí na kuželovou plochu, zafunguje jako třecí spojka a srovná otáčky ozubeného kola vstupní hřídele a otáčky výstupní hřídele na stejnou rychlost. Poté, při jednom a tom samém pohybu řadící páky dojde k propojení celku pomocí přesuvného kola. Je zařazeno, kola jsou pevně spojena s motorem.

Synchronizace převodů u manuální převodovky

V případě změny převodu dojde k odpojení motoru od převodovky stlačením spojky, následně je pohybem řadící páky směrem k poloze neutrálu posunuto přesuvné kolo zpět, aby byl umožněn volný pohyb výstupní hřídele. A konečně posunem řadicí páky do polohy vyššího nebo nižšího převodu se opakuje proces výše popsaný. Nejprve je přitlačen synchronizační kroužek na kuželovou plochu, třením se srovnají otáčky, poté je sestava uzamčena přesuvným kolem a opět dojde k pevnému propojení, a po vyšlápnutí spojky tedy k přímé závislosti otáček motoru na otáčkách kol. Docela dobře je práce synchronizace vidět na videu níže.

Celé to zní docela složitě, ale to jen do té chvíle, než máte možnost si nějakou rozebranou převodovku osahat a vše si vyzkoušet. Samozřejmě se děj srovnání otáček odehraje velmi rychle a ve zlomku sekundy. Pokud však řadíte příliš horlivě, může se stát, že synchronizace neproběhne dokonale a uslyšíte nepěkné zvuky.

Zdroj info: motor1, carandriver, autoexpress, carmechanic, tremec-blog.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články