PRÁCE 🧰

Silniční daň: Jak se počítá a kdy ji platit?

22. 10. 2021 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Kdo platí silniční daň? Používáte-li automobil pro podnikání, jste povinni platit silniční daň. V praxi je to pro spoustu malých podnikatelů velká neznámá a nevědí pořádně ani to, kde se k platbě silniční daně registrovat.

Silniční daň: Co znamená a jak se počítá

Jak se registrovat k platbě silniční daně?

K registraci silniční daně slouží růžový formulář, který dostanete na finančním úřadě, případně si ho stáhnete z webu finanční správy. Tento portál je malinko chaotický, ale vše kolem silniční daně najdete zde. Důležitá věc - pokud máte datovou schránku, jste povinni zaslat formulář jejím prostřednictvím.

Kdy se silniční daň platí?

Silniční daň se platí zálohově a to čtvrtletně. To znamená, že si vlastně "předplácíte". Zálohy jsou splatné v následujících termínech:

 • za první čtvrtletí - 15. dubna
 • za druhé čtvrtletí - 15. července
 • za třetí čtvrtletí - 15. října
 • za čtvrté čtvrtletí - 15. prosince

Výše silniční daně

Jak vypočítat silniční daň? Samotná daň se odvíjí od zdvihového objemu motoru. Roční sazby jsou:

 • do 800 ccm - 1 200 korun
 • 800 - 1 250 ccm - 1 800 korun
 • 1 250 - 1 500 ccm -2 400 korun
 • 1 500 - 2 000 ccm - 3 000 korun
 • 2 000 - 3 000 ccm - 3 600 korun
 • nad 3 000 ccm - 4 200 korun

Při platbě záloh je možné se buď řídit harmonogramem placení čtvrtletně, nebo zaplatit zálohy na celý rok dopředu. V případě čtvrtletní platby pak samozřejmě platí, že se hradí pokaždé čtvrtina z roční daně. To znamená, že třeba u vozidla s motorem o obsahu 1,4 litru bude každého čtvrt roku platit zálohu 600 korun. Na internetu můžete naleznou mnoho kalkulaček, které vám vypočítají jakou silniční daň máte platit.

Na která vozidla se nevztahuje silniční daň?

Podle zákona se placení silniční daně nevztahuje na:

 • vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka
 • vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů
 • vozidla kategorie L a jejich přípojná vozidla
 • vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla poskytovatele zdravotních služeb a vozidla důlní a horské záchranné služby nevybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (sanitní, záchranářská)
 • vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla – značkovače silnic a vozidla správců komunikací nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, s výjimkou osobních automobilů
 • vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která mají elektrický pohon, hybridní pohon, pohání je LPG nebo CNG, nebo jsou vybavena motorem pro spalování benzínu a ethanolu 85
 • vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou používána k podnikání

Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články