PRÁCE 🧰

Odstranění a výkup katalyzátoru: Proč to (ne)dělat?

27. 8. 2022 2 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Katalyzátor je zařízení, které chemickou (redoxní) reakcí snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech. Vyplatí se odstranit katalyzátor a dá se něčím nahradit? Za jakou cenu se vykupují staré katalyzátory?

Vyplatí se odstranit katalyzátor?

Jak funguje katalyzátor?

Katalytický konvertor se používá proto, aby u spalovacího motoru vznikalo co nejméně škodlivin. Existují dva druhy katalyzátorů, jeden je keramický a druhý ocelový. Na této ploše se nachází velmi tenká katalytická vrstva, skládající se z platiny (oxidační funkce) a rhodia (redukční funkce). Tato tenká vrstva se při provozní teplotě (od 400 do 800 °C) aktivuje a umožní spuštění chemické oxidační a redukční reakce oxidu uhelnatého, škodlivých uhlovodíků a NOX na neškodný oxid uhličitý, vodu a na molekuly dusíku a vodíku.

Součástí katalyzátoru je také lambda sonda, která sleduje složení spalin a podává informace řídicí jednotce o tom, jak má upravit poměr palivové směsi, aby nebyla příliš chudá, nebo příliš bohatá. Katalyzátor se nejčastěji umisťuje co nejblíž k motoru, aby se co nejdřív dosáhlo provozní teploty. Pokud by byl katalyzátor v chladu, reakce by neprobíhaly a výfuk by pak opouštěly plyny s vyšším obsahem NOX a jiných škodlivých látek.

Odstranění katalyzátoru

Takovou alfou a omegou většiny začínajících tunerů je odstranění katalyzátoru, aby auto „lépe jelo“. Katalyzátor prý zpomaluje odchod výfukových plynů a tím omezuje maximální výkon. To se však nelíbí technikům na stanici technické kontroly. Proto se mnoho lidí na internetu ptá „jak vykuchat katalyzátor“. Katalyzátor tuneři následně rozřežou, vyndají z něj jeho obsah a vrátí zpátky. Myslí si pak, že to technik na kontrole nepozná. Avšak se šeredně mýlí, na stanici technické kontroly to poznají hned na emisích.

Případně se používají různé náhrady katalyzátorů, nebo katalyzátory sportovní. Ty bývají často homologovány a technici vás bez větších připomínek z STK většinou pustí.

Dalším důvodem pro odstranění katalyzátoru je jeho ucpání, nebo jiné poškození. Výměna, nebo oprava katalyzátorů může být finančně náročná. Proto jej raději odstraní hned, a ještě na tom něco vydělají, než aby pak řešili nákladné opravy.

Katalyzátor a cena za výkup

Tím se rovnou dostáváme k výkupu katalyzátorů. Tím, že je nedostatek výplně do katalyzátorů, mnoho lidí a firem se je snaží vykupovat katalyzátory. Mohou vám za něj dát klidně i několik desítek tisíc korun. Proto jsou taktéž velmi časté krádeže katalyzátorů, především na starých vozech, které někdo někde nechá.

Pokud se rozhodnete prodat svůj katalyzátor, rozhodně sledujte ceny. Cena drahých kovů v katalyzátoru, především rhodia, hliníku, mědi a olova je totiž velmi proměnná.

Zdroj info: Wikipedie, Club Opel, Evolium.
Zdroj médií: Depositphotos.
Nikola Vrablová

Autor článku
Nikča snila o tom být ekologem - láska k autům ji ale přivedla na jinou cestu. Od školy si chodívá odpočinout na garáž, kde opravuje svůj německý šestiválec.

Podobné články