PRÁCE 🧰

Jak poznat ucpaný katalyzátor

2. 10. 2022 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Úlohou katalyzátoru je přeměna oxidu uhelnatého a oxidu dusíku na jiné, méně škodlivé látky. K tomu slouží tenká vrstvička (katalytická vrstva) vzácných kovů, pokrývající povrch tělesa. Za provozní teploty (400-700 °C) dochází k chemické reakci a snížení množství vypouštěných škodlivých emisí. Bohužel, postupně se katalyzátor zanáší. Jak poznat, že se to děje i na vašem autě?

Ucpaný katalyzátor a jeho příznaky

Články na téma katalyzátor:

  1. Katalyzátor: k čemu slouží a jak se k němu chovat?
  2. Výkup katalyzátoru
  3. Jak funguje katalyzátor
  4. Ucpaný katalyzátor a jeho příznaky - právě čtete

Katalyzátor vs. DPF filtr

Katalyzátor tedy do značné míry dělá něco podobného jako DPF filtr - snižuje nebezpečnost plynů vycházejících z výfuků automobilů. Je ale třeba vnímat základní rozdíl. Filtr pevných částic má úlohu čistě mechanickou (zachytává jemné částice), nedochází tam k žádné chemické reakci a přeměnám látek. Oproti tomu katalyzátor má za úkol zajistit, že dojde k rozložení škodlivin na látky neškodné. Není to tedy filtr, naopak chceme, aby nezachytil ideálně vůbec nic.

Usazeniny katalyzátor zabíjí

Bohužel, jakkoliv toužíme po tom, aby se uvnitř katalyzátoru nic neusazovalo, stává se to. Aby byl jeho povrch co největší, tvoří ho velmi jemná struktura, kde se za určitých okolností velmi rády zachytávají drobné částečky. Stává se to zejména u motorů, které produkují příliš mnoho sazí, což se stává při jízdách na krátké trasy. Tehdy je totiž směs většinou dost bohatá a spalování tak není zdaleka dokonalé. Nespálené palivo odchází výfukovým potrubím přes katalyzátor, kde se částečky mohou zachytit a připéct. V menší míře to nevadí, první rychlejší jízda po dálnici, stoupne teplota výfukových plynů a nečistoty se spálí podobně, jako se tomu děje při čištění (regeneraci) DPF.

V nebezpečí jsou také katalyzátory na autech, která mají nadměrnou spotřebu oleje. Pokud dojde k tomu, že nespalitelné zbytky maziva opouštějí motor, zachytí se právě na katalyzátoru. Jakmile začnou pokrývat jeho povrch, snižují tím i jeho účinnost a časem ho zničí.

Ve výfuku roste před katalyzátorem tlak

V každém případě, jakmile je nečistot na katalyzátoru moc, začnou klást výfukovým plynům odpor. To znamená, že vyprazdňování (omluvte prosím použitý termín) motoru neprobíhá tak hladce a ve výfuku roste před katalyzátorem tlak. Působí tím proti síle pístu, který se snaží dostat plyny ve výfukové fázi cyklu ven. A jakákoliv síla působící proti pohybu pístu je samozřejmě nežádoucí, snižuje se tak výkon celého motoru jako soustavy.

Zanesený katalyzátor - jak jej poznat?

Příznaky ucpaného katalyzátoru

Řidič toto pocítí jako vlažnější odezvu na pokyny plynového pedálu. Auto přestane být živé jako dřív. Děje se to ale velmi plíživě a postupně. Často je znát úbytek výkonu hlavně ve vrchní polovině otáčkového spektra, v té nižší to není tak dramatické. Spolu s tím roste samozřejmě spotřeba paliva, což je často signál pro řidiče, že něco není tak úplně v pořádku.

Rychlá jízda na plný plyn může pomoct

Často se také stane, že po delší vlažnější jízdě řidič zadupne pedál do podlahy, třeba při najíždění na dálnici. Vyšší otáčky znamenají i nárůst tlaku před katalyzátorem. Ten si tak nakonec najde cestu ven a těleso katalyzátoru doslova profoukne. S tím je spojený i vizuální efekt černého dýmu za vozidlem, který ustane, jakmile se otáčky zase sníží. V některých případech může delší jízda na plný plyn pomoci, vozidlu se vrátí ztracený výkon a vše funguje jako dřív.

Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články