PRÁCE 🧰

Chyby, které vás můžou stát peníze: Co a kdo musí hlásit pojišťovně po autonehodě?

14. 7. 2023 2 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Pojištění motoristy Jak vybrat povinné ručení

Vlastně se toho zas tak moc nestalo. Výsledkem hrozivě vypadající autonehody jsou pomačkané plechy a šokovaná posádka. I přesto, že má viník platné povinné ručení, stejně z něj nemusíte dostat ani korunu. A to kvůli naprostým banalitám!

Chyby, kvůli kterým nemusíte dostat od viníka nehody ani korunu

Nepročetli jste si důkladně pojistnou smlouvu

Pamatujte, že už při podpisu jakékoliv pojistné smlouvy je vždy nutné si nastudovat pojistné podmínky. Jejich součástí totiž bývají i tzv. výluky, na základě kterých může pojišťovna plnění krátit nebo ho dokonce úplně odmítnout. Mezi nejčastější výluky patří jízda pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, či jízda vrakem, který nemá na silnici co pohledávat. Problematické mohou být i nehody na parkovišti nebo ty, k nimž dojde mimo silnice (typicky polní cesty).

Slepě důvěřujete viníkovi

Došlo k nehodě. Viník chybu uznal a slíbil vám, že pojistnou událost nahlásí své pojišťovně. Protože škoda nepřesáhla 100 000 Kč a nedošlo během ní k úrazu nebo úmrtí osob, nebudete ji hlásit polici. Jaké ale bude vaše překvapení, když se ani po několika týdnech od nehody výplata pojistného plnění z pojistky viníka nekoná? Pravděpodobně jste viníkovi naletěli a ten se někde na opačné straně republiky směje vaší naivitě.

Nezavolali jste k nehodě policii

Situace, kdy je potřeba k nehodě volat policii, jsme sepsali do jednoho z dřívějších článků. Pravdou však stále zůstává, že nejčastěji pojišťovna krátí či zamítne pojistné plnění, když motorista k nehodě nezavolal policii, ačkoliv mu to zákon nařizuje. Pojišťovna totiž v těchto případech protokol od policie potřebuje. Bez něho může dojít ke krácení pojistného plnění nebo jeho úplnému odmítnutí.

Špatně vyplněný nebo nepodepsaný záznam o dopravní nehodě

Nehodu důkladně zdokumentujte a sepište záznam o dopravní nehodě, který bude potřeba nechat podepsat oběma stranami. Originál si nechává poškozený, kopii viník. Pokud jeden z účastníků dopravní nehody protokol vyplnit nechce, bude potřeba zavolat k nehodě policii.

Podvádění se nevyplácí

Tisíce motoristů každoročně zkoušejí, zda by na pojistném plnění nemohli získat víc, než kolik jim doopravdy náleží. Většinou je ale jejich snaha marná. Pojišťovny totiž mají k ruce zkušené techniky, matematiky, statistiky i detektivy, kteří dokážou pojistné podvody snadno odhalit.

V tom lepším případě škodu neuhradí a smlouvu o povinném ručení vypoví, v tom horším pak můžete skončit před soudem. Mějte proto na paměti, že pojistný podvod je trestný čin, za který může být pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody až na deset let!

  Srovnat nabídky povinného ručení online

Zdroj info: Pojistné podmínky pojišťoven.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články