PRÁCE 🧰

Ztížení společenského uplatnění a adekvátní odškodnění: Poradíme, jak ho získat!

28. 3. 2024 4 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Utrpěli jste nezaviněnou dopravní nehodu a potýkáte se s trvalými následky? Po viníkovi můžete požadovat nemalé odškodnění. Poradíme, jak adekvátní náhradu získat a kolik si vlastně můžete po viníkovi, respektive jeho pojišťovně, nárokovat a to i přes to, že jste již dříve získali odškodnění za bolestné případně i jiná odškodnění.

Jak získat adekvátní odškodnění za ztížení společenského uplatnění?

Články na téma odškodnění po dopravní nehodě:

 1. Víte, kolik můžete od viníka nehody dostat za poranění krční páteře?
 2. Odškodnění po dopravní nehodě z vás může udělat milionáře
 3. Smrtelná dopravní nehoda? Nárokovat si můžete miliony
 4. Jak získat adekvátní odškodnění za ztížení společenského uplatnění? - právě čtete
 5. Nemajetková újma při dopravní nehodě a adekvátní odškodnění
 6. Jak na odškodnění psychické újmy po dopravní nehodě?
 7. Víte, jak postupovat při dopravní nehodě a získat odškodnění?
 8. Na odškodnění po dopravní nehodě mají nárok i spolujezdci - již brzy
 9. Kompletní průvodce odškodněním po dopravní nehodě pro rok 2024 - již brzy

Trvalé následky neboli ztížení společenského uplatnění

Pojmem „ztížení společenského uplatnění“ souhrnně označujeme trvalé následky, s nimiž se poškození často potýkají u nezaviněné dopravní nehody. Trvalé následky mohou mít různou podobu, a to od bolesti zad nebo krční páteře, přes omezení hybnosti končetiny nebo trvající fyzické bolesti, až po související psychické obtíže, které mohou vyústit až v posttraumatickou stresovou poruchu.

Mezi nejčastější trvalé následky patří:

 • ztížení nebo omezení pohybu hlavy, zad, kloubů nebo svalů
 • problémy se zrakem, sluchem nebo řečí
 • omezení funkce končetin
 • ztráta sexuálních funkcí nebo urologické potíže
 • deprese, úzkosti, poruchy spánku
 • posttraumatická stresová porucha (PTSP)

Výše uvedené trvalé následky mohou zcela zásadním způsobem ovlivňují každodenní život poškozeného, proto by měly být kompenzovány adekvátním odškodněním za ztížení společenského uplatnění. Na odškodnění trvalých následků má poškozený nárok i při malém omezení každodenního života v porovnání s jeho stavem před nehodou. Právo na odškodnění máte ve chvíli, kdy jste dopravní nehodu nezavinili, a váš zdravotní stav se relativně ustálil, k čemuž dochází obvykle zhruba rok od autonehody.

Jak vysoká je náhrada za ztížení společenského uplatnění?

Odškodnění za trvalé následky (tzn. ztížení společenského uplatnění, dále jen ZSU) se stanovuje dle výpočtového mechanismu, který zohledňuje stupeň postižení, věk, pohlaví, ale i další faktory.

Zmíněný mechanismu vychází z Metodiky Nejvyššího soudu a je při řešení odškodnění obětí dopravních nehod většinou respektován nejen pojišťovnami, ale i soudy.

Trvalé následky po dopravní nehodě se řeší zpravidla rok od nehody po relativním ustálení zdravotního stavu a jejich výše se pohybuje obvykle v následujícím rozmezí:

Ztížení společenského uplatnění – orientační tabulka
Stupeň ZSUČástka
lehké trvalé následky100 000 až 300 000 Kč
středně závažné trvalé následkyod 300 000 do 1 000 000 Kč
vážné trvalé následkynad 1 000 000 Kč
Měli byste vědět: Výše uvedená Metodika, která řeší odškodnění ZSU je poměrně složitým dokumentem a většinou ke správnému výpočtu odškodnění po dopravní nehodě vyžaduje odborný výpočet specializovaného znalce.

Jak získat odškodnění za ztížení společenského uplatnění?

Jak už jsme zmínili výše, na odškodnění za ZSU máte nárok ve chvíli, kdy jste nehodu nezavinili a váš zdravotní stav se relativně ustálil, k čemuž dochází zhruba rok po dopravní nehodě. Společně se ZSU lze uplatnit i jiné nemajetkové újmy (např. bolestné, ztrátu na výdělku před i po době, kdy trvá pracovní neschopnost, náklady léčení apod.).

Svoje právo na odškodnění můžete uplatnit přímo u pojišťovny viníka nehody z jeho povinného ručení. Počítejte ovšem s tím, že pojišťovna vám předá akorát formulář, který dáte k vyplnění svému ošetřujícímu lékaři, na základě kterého stanoví výši odškodného.

Tento postup nedoporučujeme, protože stanovené odškodnění může být mnohem nižší, než na jaké máte skutečně nárok. Navíc se může stát, že ve formuláři opomenete nějaké zranění, nezohledníte v něm veškeré (např. operační) zákroky a jste plně odkázáni na rozhodnutí pojišťovny, která je však protistranou v procesu odškodnění.

Jaký je správný postup při nárokování odškodnění za ztížení společenského uplatnění?

S ohledem na vysokou hodnotu odškodnění trvalých následků je vhodné zajistit si posudek o ztížení společenského uplatnění dle Metodiky Nejvyššího soudu. To může být pro laika ale dosti komplikované, proto vždy doporučujeme obrátit se na specialistu v oblasti odškodnění, který spolupracuje s advokáty a dalšími odborníky a má s postupy pojišťoven letité zkušenosti.

V praxi stačí dotyčnému udělit plnou moc a doložit případné lékařské zprávy. Služby specialisty v oblasti odškodnění po dopravních nehodách jsou zdarma a jeho odměna se stanovuje provizí z vymožené částky. Velkou předností této služby je i skutečnost, že v rámci běžných případů, kdy je ukončeno léčení, jsou prostředky připsány poškozenému na účet zhruba v horizontu jednoho měsíce.

Praktický tip závěrem: Problémem odškodnění u ztížení společenského uplatnění může být promlčení. Promlčecí lhůta je 3 roky od okamžiku, kdy bylo možné poprvé nárok na ZSU uplatnit (obvykle rok po dopravní nehodě). Promlčení tedy nastane nejdříve čtyři roky od dopravní nehody Proto s nárokováním adekvátního odškodnění neotálejte!

Zdroj info: Tomáš Moser, specialista v oblasti odškodnění.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články