🇦🇹 Diesel 1,69 € Natural 95 1,68 € 🇨🇿 Diesel 37,77 Kč Natural 95 39,02 Kč 🇩🇪 Diesel 1,66 € Natural 95 1,84 € 🇫🇷 Diesel 1,74 € Natural 95 1,86 € 🇭🇷 Diesel 1,45 € Natural 95 1,54 € 🇭🇺 Diesel 627,60 HUF Natural 95 613,70 HUF 🇮🇹 Diesel 1,75 € Natural 95 1,87 € 🇵🇱 Diesel 6,53 PLN Natural 95 6,56 PLN 🇸🇮 Diesel 1,53 € Natural 95 1,51 € 🇸🇰 Diesel 1,56 € Natural 95 1,62 € 🇦🇹 Diesel 1,69 € Natural 95 1,68 € 🇨🇿 Diesel 37,77 Kč Natural 95 39,02 Kč 🇩🇪 Diesel 1,66 € Natural 95 1,84 € 🇫🇷 Diesel 1,74 € Natural 95 1,86 € 🇭🇷 Diesel 1,45 € Natural 95 1,54 € 🇭🇺 Diesel 627,60 HUF Natural 95 613,70 HUF 🇮🇹 Diesel 1,75 € Natural 95 1,87 € 🇵🇱 Diesel 6,53 PLN Natural 95 6,56 PLN 🇸🇮 Diesel 1,53 € Natural 95 1,51 € 🇸🇰 Diesel 1,56 € Natural 95 1,62 €
PRÁCE 🧰
KALKULAČKA NÁKLADŮ 🚗

Smrtelná dopravní nehoda: Jak je to s odškodněním pro pozůstalé?

21. 3. 2024 4 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Odškodnění po nehodě Odškodnění pozůstalých po nehodě

Každou třetí listopadovou neděli si Česko i celý svět připomíná den věnovaný všem, jejichž život vyhasl na silnicích. Letos připadal Den obětí dopravních nehod na 19. listopadu. Bohužel rok od roku je počet tragických autonehod vysoký. Blízcí těch, jejichž život na silnicích vyhasl, ale často vůbec netuší, že mohou po viníkovi požadovat nemalé odškodné.

Smrtelná dopravní nehoda? Nárokovat si můžete miliony

Články na téma odškodnění za smrt blízké osoby po nehodě:

  1. Smrtelná dopravní nehoda? Nárokovat si můžete miliony - právě čtete
  2. Přišli jste při nehodě o blízkého? Nárokujte si adekvátní odškodnění! - již brzy

Odškodnění po smrtelné dopravní nehodě upravuje občanský zákoník

Při vážné dopravní nehodě, během které dojde k usmrcení spolujezdce, a to i v autě viníka, nebo řidiče, který tuto nehodu nezavinil, případně jiného účastníka dopravní nehody (chodce, cyklisty apod.), mají pozůstalí nárok např. na odškodnění duševních útrap, či pozůstalostní rentu. Nárokovat si mohou i další druhy odškodnění, které jsou upraveny občanským zákoníkem.

Starý občanském zákoník, který byl platný do konce roku 2013, stanovoval výši odškodnění pozůstalým paušální částkou (např. 240 000 Kč manželovi a dítěti zesnulého), která však nezohledňovala konkrétní okolnosti daného případu. V případě, že pozůstalí nesouhlasili s výší odškodného, mohli se domáhat přiznání nebo navýšení odškodnění soudní cestou.

Nový občanský zákoník (platný od roku 2014) pak již nestanovuje pevnou výši odškodnění pozůstalým, pouze říká, že jim musí být odčiněny útrapy peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. S novelou se zvětšil také okruh pozůstalých, kteří mají nárok na toto odškodnění.

Nově má právo na odškodnění po smrtelné dopravní nehodě:

  • Manžel nebo registrovaný partner,
  • rodič,
  • prarodič,
  • dítě,
  • sourozenec,
  • případně jiná osoba blízká.
Měli byste vědět: Do okruhu těch, kteří mají nárok na adekvátní odškodnění, spadá nově i jiná osoba blízká, která s dotyčným nemusela bydlet ve společné domácnosti, a to za předpokladu, že by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Typicky jde v tomto případě o snachu, zetě, tchána, tchyni, bratrance, sestřenici, švagra nebo švagrovou. Jsou známy i případy, kdy bylo odškodnění přiznáno i blízkým přátelům. Částky se pro nejbližší osoby pohybují ve vyšších řádech stotisíců mnohdy překračující milion korun. U ostatních může tato částka dosáhnout i půl milionu korun.

Úmrtí v autě a odškodnění: Na co mají pozůstalí nárok?

Poškození mohou v první řadě žádat odškodnění duševních útrap, uplatnit ale mohou své nároky také při proplacení nákladů pohřbu a nákladů na výživu pozůstalého, pokud jsou k tomuto druhu odškodnění naplněny zákonné podmínky.

Mezi další důležitý nárok na odškodnění při dopravní nehodě s úmrtím patří pozůstalostní renta. Tuto rentu získávají a mohou si ji nárokovat pozůstalé děti a manžel nebo manželka. Renta je pozůstalým přiznána ve chvíli, kdy byli poškození na výdělku usmrcené osoby částečně nebo plně závislí.

Odškodnění se nahrazuje v penězích a pohybuje se v řádech vyšších stovek tisíců korun. Výjimečně se částka může vyšplhat i k milionu korun. Vždy ale samozřejmě záleží na mnoha okolnostech a zejména pak na vztahu, který měl poškozený s obětí dopravní nehody.

Měli byste vědět: Pokud dojde k dopravní nehodě a usmrcení z nedbalosti, u něhož sehrává roli alkohol, řeší se odškodnění klasickou cestou. Vyplacené odškodnění je ale následně vymáháno pojistitelem či ČKP (v případě nepojištěného vozidla) po viníkovi dopravní nehody.

Vymoci adekvátní odškodnění nebývá jednoduché

Ať už jde o odškodnění duševních útrap, nebo další nároky, které mohou poškozeným plynout, vždy je o nesmírně individuální nároky, které je potřeba správným způsobem vyjádřit a uplatnit.

V praxi to vypadá tak, že pozůstalí musí poskytnout detailní popis vztahu, který měli se zemřelou osobou. To znamená, že musí popsat detaily jejich soužití, případně informace o tom, jak intenzivní byly jejich citové vazby, či materiální závislosti.

Výše uvedené může mnohé odradit od toho, aby se do procesu vůbec pouštěli a adekvátní odškodnění si po viníkovi nárokovali. Proto je vždy dobré obrátit se na zkušeného specialistu v oblasti odškodnění po dopravních nehodách, kterému stačí udělit plnou moc a do procesu již více aktivně nevstupovat.

Zmíněný specialista má kolem sebe zkušený tým advokátů a dalších profesionálů, kteří mají s vymáháním odškodného po dopravních nehodách nemalé zkušeností, vědí, co na pojišťovny „platí“ a jak pro pozůstalé vymoci maximální možnou částku.

Praktický tip závěrem: Za služby tohoto specialisty neplatíte, jeho odměna je stanovena provizí z vymožené částky. V případě, že by při řešení případu neuspěl, jeho služby jsou pro vás zcela zdarma.

Věděli jste, že: Pokud jste se v předchozích 3 letech stali přímým účastníkem nezaviněné nehody v ČR, Chorvatsku, Itálii, Polsku či jiné zemi, při níž došlo k újmě na zdraví, či životě, máte pravděpodobně nárok na nemalé odškodnění? Řekněte si o něj!

Získat odškodnění

Zdroj info: Tomáš Moser, specialista v oblasti odškodnění.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články