🇦🇹 Diesel 1,69 € Natural 95 1,68 € 🇨🇿 Diesel 37,77 Kč Natural 95 39,02 Kč 🇩🇪 Diesel 1,66 € Natural 95 1,84 € 🇫🇷 Diesel 1,74 € Natural 95 1,86 € 🇭🇷 Diesel 1,45 € Natural 95 1,54 € 🇭🇺 Diesel 627,60 HUF Natural 95 613,70 HUF 🇮🇹 Diesel 1,75 € Natural 95 1,87 € 🇵🇱 Diesel 6,53 PLN Natural 95 6,56 PLN 🇸🇮 Diesel 1,53 € Natural 95 1,51 € 🇸🇰 Diesel 1,56 € Natural 95 1,62 € 🇦🇹 Diesel 1,69 € Natural 95 1,68 € 🇨🇿 Diesel 37,77 Kč Natural 95 39,02 Kč 🇩🇪 Diesel 1,66 € Natural 95 1,84 € 🇫🇷 Diesel 1,74 € Natural 95 1,86 € 🇭🇷 Diesel 1,45 € Natural 95 1,54 € 🇭🇺 Diesel 627,60 HUF Natural 95 613,70 HUF 🇮🇹 Diesel 1,75 € Natural 95 1,87 € 🇵🇱 Diesel 6,53 PLN Natural 95 6,56 PLN 🇸🇮 Diesel 1,53 € Natural 95 1,51 € 🇸🇰 Diesel 1,56 € Natural 95 1,62 €
PRÁCE 🧰
KALKULAČKA NÁKLADŮ 🚗

Vyjíždějící autobus ze zastávky a přednosti v jízdě

10. 3. 2024 3 min. čtení diskuze (2) Tipy a rady

Na silnici se každý den setkáte s auty, chodci, cyklisty nebo třeba i autobusy. Víte ale, jak je to s předností autobusů, které zrovna vyjíždějí ze zastávky?

Přednost a výjezd autobusu ze zastávky

Nejen začínající řidiči si často lámou hlavu nad tím, jak je to s předností autobusu při vyjetí ze zastávky. Řada z nich nedokáže situaci dobře vyhodnotit, a to třeba i během závěrečných zkoušek v autoškole. Kvůli takové chybě se ale mohou snadno připravit o úspěšné získání potřebného řidičského oprávnění, a proto je potřeba tuto problematiku ovládat.

Pokud se ptáte na to, jak to v případě vyjetí autobusy ze zastávky z pohledu práva, je vodítkem aktuální znění zákona č. 361/2000 Sb. §25, odst. 6), který tuto problematiku jasně definuje. „Řidiči autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu musí v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla; řidič autobusu nebo trolejbusu přitom nesmí ohrozit zejména řidiče vozidel jedoucích stejným směrem.“

Zákonná úprava může na první pohled působit možná krkolomně, její výklad je ale zřejmý. Každý řidič má povinnost v obci pustit vyjíždějící autobus ze zastávky. Nezáleží přitom na velikosti autobusu, kategorii nebo třeba jeho obsazenost.

Základním vodítkem je směrovka

Řada řidičů ale bude namítat, že vlastně nemohou dobře poznat, kdy autobus v obci ze zastávky již vyjíždí. Vodítko je ale poměrně jednoduché, jde o směrovku. Řidič autobusu totiž musí dát vždy směrovkou vědět, že hodlá ze zastávky vyjet. Pokud jako motoristé takovou snahu zaregistrujte, připravte se na dání přednosti v jízdě.

Není tedy třeba pozorovat, jestli do autobusu v obci ještě nastupují další pasažéři. Není třeba ani koukat na to, jestli má autobus na zastávce ještě otevřené dveře. Jasný vzkaz každému motoristovi dá totiž jen a pouze směrovka, o kterou se v případě nehody zajímají i policejní složky.

Ohrozit x omezit

V každém případě ale platí, že autobus nesmí při vyjíždění ze zastávky nikoho z účastníků silničního provozu ohrozit. V praxi je ale často problém s identifikací toho, kdy se zrovna jednalo o ohrožení, a kdy zase o pouhé omezení, se kterým zákon v případě výjezdu autobusu ze zastávky počítá. Experti k tomuto říkají, že autobusáci musí počítat s tím, že každý řidič má nějakou základní reakční dobu a v potaz je třeba brát i odhadovanou brzdnou dráhu vozu.

Pozor na výjimky

Pokud autobus zastaví třeba na zastávce bez nástupního ostrůvku nebo nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, má však řidič povinnost zastavit a počkat. V takové situaci tedy řidič musí pozorovat, jestli všichni cestující již vystoupili a další následně nastoupili. Jakmile se dveře autobusu zavřou, může se řidič osobního automobilu opět vrátit k jízdě. Ještě před tím ale opravdu nesmí zapomenout na ujištění se, že proces nástupu a výstupu byl náležitě ukončen.

Motoristé by také měli dávat pozor na autobus, který přepravují děti. Respektive na takové autobusy, které jsou opatřeny zákonným označením, že děti zrovna přepravují. Zákon totiž říká, že za autobusem s tímto značením, který zastavil na vyznačené zastávce, musí vozidlo bezvýjimečně zastavit, a to i mimo obec.

Jak je to mimo obec?

Jestliže se ptáte na to, jak je to s autobusem a výjezdem ze zastávky mimo obec, odpověď je poměrně prostá. Autobus tam totiž přednost při vyjíždění ze zastávky nemá. Při pohledu do jízdní praxe jde ale o zřejmé a pochopitelné zákonné ustanovení. Náhlé zastavení při rychlosti kolem 90 km/hod totiž není jednoduché a prakticky ani myslitelné. Je tedy zřejmé, že na vozovkách mimo obec musí autobusáci počkat, až bude vozovka úplně volná. Případně musí vyčkávat, až jej nějaký z řidičů pustí.

Zdroj info: Zákony pro lidi.
Zdroj médií: Depositphotos.
Josef Gosza, 11. 3. 2024 21:09
Co znamená věta v článku "Motoristé by také měli dávat pozor na autobus, který přepravují děti." To chudáčci děti nesou ten autobus?
Stuard, 11. 3. 2024 8:49
Bohužel splácanina, autor se zjevně v problematice neorientujete, a snažil se pouze poskládat co někde našel.

Hned na úvod je nutné uvést si že autobus NEMÁ při výjezdu ze zastávky PŘEDNOST. Co je přednost, jak jí zákon vnímá, jaké jsou tam definice, a kde se používá je dané, a tato situace to není. Nejde jen o zdánlivé slovíčkaření, ale o to, že pak snadno dojde k nepochopení situace, tak jako v případě článku.

Tím že autobus nemá přednost, ale pouze mu má být umožněno vyjet, je zcela odlišné postavení ostatních účastníků silničního provozu - ti totiž nemusí nijak předpokládat či snad spekulovat kdy bus bude chtít vyjet, sledovat dveře a podobné nesmysly, zkrátka nemusí nijak předvídat výjezd. Z toho plyne že se chovají zcela nezávisle na busu (tedy žádné že se mají blížit k zastávce a očekávat že bude vyjíždět), a teprve v okamžiku kdy autobus začne vyjíždět, reagují na situaci. A to je dvojím způsobem - buď je možné bezpečně zastavit (jde pouze o omezení), pak tak mají učinit, a nebo to není, a pak autobus nesmí vyjet, protože by došlo k ohrožení.

Tedy pro příště lze autorovi doporučit nejdřív řádně navnímat termíny přednost, omezení, ohrožení.

Podobné články