PRÁCE 🧰

Volvo a ekologie

15. 10. 2022 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Ekologie v současném pojetí budí dost velké vášně, zejména ve spojení s automobilkami. Někdo elektromobily fanaticky obhajuje a vidí je jako jediné řešení, jiný o nich nechce ani slyšet. Volvo k tomu přistupuje po svém a netýká se to zdaleka jenom elektrických aut.

Volvo a ekologie

Abychom ty vášně nijak nepřiživovali, nebudu v článku hodnotit, spíše nabídnu váženému čtenáři fakta. Nehodlám nikoho zkoušet zviklat na tu či onu stranu, i můj pohled na zelené směřování Evropy je spíše racionální a jsem zastáncem co nejefektivnějších řešení, nikoliv však bezmyšlenkovitého dotování čehokoliv „zeleného“ z peněz daňových poplatníků. Chápu, ale že na úrovni firem, potažmo automobilek, je potřeba se přizpůsobit z Bruselu nastavenému směru, viz. třeba emisní normy pro výfukové plyny a podobně.

Volvo se snaží konat nad rámec legislativních regulací a nařízení, proto má své vlastní cíle, které jsou přísnější, než ty nařízené:

  • Klimatická opatření: nejvyšší prioritu představuje snížení emisí CO2 . Automobilka to řeší elektrifikací modelů a spoluprací s dodavateli. Cílem je samozřejmě v souladu s Pařížskou dohodou dosažení uhlíkové neutrality.
  • Cirkulární ekonomika: zde je hlavním cílem zachování hodnoty produktu, tedy jeho využití i po skončení primárního cyklu. Příkladem za všechny budiž baterie v elektromobilech, které po ukončení své životnosti v autě mohou sloužit jako úložiště energie třeba pro solární panely na střeše rodinného domu. Týká se to ale i recyklace kovů, plastů a podobně. Zkrátka jde o to, vytvořit co nejméně opadu a tam, kde je to možné, tak recyklovat (na samotném konci životnosti daného produktu).
  • Odpovědné podnikání a dodržování etických hodnot: v tomto případě rovnou cituji z oficiálních materiálů automobilky: „snaha o bezpečné, motivují a inkluzivní pracovní prostředí umožní společnosti Volvo Cars stát se vyhledávaným zaměstnavatelem. Partnerství se společnostmi podporujícími udržitelný rozvoj a vyznávajícími stejné etické hodnoty umožní odpovědné podnikání v ještě širším měřítku.“

Výše uvedené cíle chce automobilka naplnit do roku 2040. Do roku 2025 pak Volvo chce snížit emise CO2 vyprodukované během celého životního cyklu vozu o 40 % ve srovnání s rokem 2018. Ve stejném roce mají tvořit polovinu prodejů automobilky elektromobily.

SteelZero

Teď něco pro techniky a metalurgy! Ocel, která se využívá při výrobě aut stojí za 33 % emisí, které se v souvislosti výrobou vyprodukují. Tedy celá třetina. A v globálním měřítku je 7 % veškerých emisí skleníkových plynů tvořeno právě výrobou oceli pro autoprůmysl. Jestli tedy má význam napnout někam snahu, tak rozhodně sem. Iniciativa SteelZero je především o náhradě běžného způsobu výroby oceli pomocí koksárenského uhlí. Zdrojem energie, která ocel taví by měla být elektřina z nefosilních zdrojů a vodík. To by znamenalo odbourat oněch 33 % emisí skleníkových plynů na výrobu auta.

Zelené dluhopisy

Poslední věcí, která stojí za zmínku, jsou dluhopisy. Aby Volvo mohlo financovat transformaci automobilky a splnit své náročné cíle, potřebuje logicky docela dost peněz. 500 milionů eur tak automobilka vyměnila za dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 4,25 % na dobu šesti let. 500 milionů eur je zhruba 12,27 miliardy korun, takže slušný balík. Mimochodem převis poptávky nad nabídkou byl u těchto dluhopisů zhruba trojnásobný.

Zdroj info: Volvo.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články