PRÁCE 🧰

Proč teče voda z výfuku? Není to problém?

30. 10. 2022 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Voda kapající z výfuku vyděsí kdejakého motoristického začátečníka. Jenže často ji starý mazák přehlíží a zadělává si na problém.

Proč teče voda z výfuku? Není to problém?

Články na téma výfuk automobilu:

  1. Výfuk auta a motorky - jak jej utlumit?
  2. Čištění koncovky výfuku
  3. Vliv výfuku na výkon motoru
  4. Proč teče voda z výfuku? Není to problém? - právě čtete

Kde se voda ve výfuku bere? Jsou hned tři normální cesty a všechny začínají v motoru.

Chemické sloučení ve válci

Je jasné, že během chemických pochodů ve spalovacím prostoru, lámeme přes koleno hodně vazeb, které následně vystupují v jiných sloučeninách, než byly na začátku. To jsme si řekli v článku o emisích motorů. Jednou ze složek je i vodní pára, protože se slučuje voda s kyslíkem za přítomnosti vyvíjeného tepla. Vodní pára pak kondenzuje na stěnách chladného výfukového potrubí a dochází k jejímu odkapávání. Takže tato cesta je vlastně zcela přirozená.

Vzdušná vlhkost

Ne všechna vlhkost, která je ve výfuku pochází z motoru. Kondenzuje se zde i přirozená vzdušná vlhkost. Kondenzát tak vzniká i dlouhou dobu po tom, co je motor vypnutý. Samozřejmě, že jde jen o malé kapičky, přesto se zde vyskytují. Ke kondenzaci dochází v takzvaném rosném bodu, což je poměr mezi nasyceností vzduchu vodními parami a teplotou. Záleží tedy, jak vlhký vzduch je i na tom, jak se posunuje teplota chladnoucího výfuku.

Katalyzátor

v článku o katalyzátoru jsme si říkali, že jedním z výsledků chemické reakce katalyzátoru je voda. Je to důsledek rozpadu a slučování chemických látek na mřížce katalyzátoru. Automobil bez katalyzátoru má tedy menší množství odkapávající vody, než motor s katalyzátorem.

Takže tu máme tři cesty, kdy se nám samovolně vytváří kapalina, která nám uniká z výfuku. Tato kapalina ovšem v případě zahřátého výfuku kondenzuje až za hranou výfuku. Tudíž kapalina kondenzuje přímo v oblasti výfuku pouze tehdy, je-li výfuk chladný. Takže kapající voda přece jen problém je. Je to typická ukázka toho, že motor může korodovat. Pokud ho dostatečně nezahřejete, vzniká vodní pára, která neunikne do ovzduší a začne kondenzovat uvnitř motoru a výfuku. A tím vzniká koroze. Že nám rezne výfuk, je ještě pochopitelné a třeba se s tím nějak srovnáme, ale problém to je u samotného spalovacího prostoru. Chemická oxidace kovů může způsobit pěknou neplechu.

Především může narušit soudržnost materiálu. Hliník to samozřejmě není, ale v motoru je spousta kovů, které na to nejsou stavěné. Taková vodítka ventilů to nemají úplně ráda. Zato úsady to milují. Nechte zmixovat saze a vodu v EGR ventilu a máte zaděláno na pořádné problémy. Voda také ředí mazivo. A tak můžeme pokračovat. Vždy je tedy lepší nechat motor plně zahřát, než s ním odcouvat k samoobsluze a zpátky.

Kdy je to sakra velký problém

Ovšem není to vždy jen tak. Vody z výfuku odkapává celkem malé množství. Nejsou to žádné litry ba ani pramínek. Jsou to kapičky, které mají čistou barvu.

Jenže někdy se stane, že se začne dostávat do spalovacího prostoru chladicí voda. A to je problém velký jak díra v českém rozpočtu. Zpočátku nezpozorujete nic. Naopak. Zdá se vám, jako by motor měl rázem větší výkon. Že byste natankovali lepší palivo? Ne, tím to není. Starší ročníky si vzpomenou, jak jsme třeba u starých Škodovek navrtávali sací potrubí a injekčními stříkačkami do něj dopravovali vodu z malých nádržek. Voda se v motoru vypařila a změnou skupenství odebrala spalovacímu prostoru teplo. Motor tak neklepal a vykázal vyšší výkon. To se se starýma plečkama závodilo! Jistě, ten motor moc dlouho nevydržel, ale za tu srandu to stálo.

S uniklým chladivem se stává to samé. Jenže voda se ve výfuku opět spojí v molekuly a vyteče ven. Jenže začne docházet k přehřívání motoru, řídnutí maziva a přidírání pohyblivých částí. Voda s olejem se sice nespojují, ale to neznamená, že nevytváří na stěnách společný film. A voda nemaže. Naopak! Smývá olejnaté zbytky do spalovacího prostoru. Voda z výfuku už tak teče v množství větším, než malém a navíc i značně kalná. Při zahřátém motoru pak je tento problém patrný velkým oblakem bílé páry z výfuku. Takže je důležité čas od času se podívat na svůj výfuk, kolik a jaká voda vám z něj odkapává. Můžete tím zachytit problém dřív, než vám rozbije auto.

Zdroj info: Brody Walker: Engineering Fundamentals of Internal Combustion Engine, Larsen&Keller Education 2017, Prof. Ing. Jan Macek, DrSc, Ing. Bohuslav Suk, CSc.: Spalovací motory, skripta ČVUT FSI, 2000.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články