Bezpečná jízda v tunelu, jaká pravidla dodržovat?

8. 8. 2022 4 min. čtení Tipy a rady

V Evropě najdete řadu silničních tunelů, u některých je průjezd dokonce zpoplatněn. Nicméně jízda tunelem dle expertů nepředstavuje vysoké riziko pro nehodovost, tedy jen v případech, že řidič dodržuje rychlost a předpisy.

Správná jízda v tunelu - tipy, jak na to

Tunel je dlouhý uzavřený prostor, a tak to může v lidech vyvolávat pocit úzkosti a klaustrofobie. Obzvlášť jedná-li se o opravdu dlouhý dálniční tunel, ve kterém není vidět na jeho konec. V takových případech by se klaustrofobie neměla brát na lehkou váhu. Řidiči, kteří na ni trpí, by měli raději uvažovat nad alternativními cestami mimo tunely.

Bezpečná jízda v tunelu

Základem je zapnout potkávací světla, přeci jen je v tunelu jiné - často zhoršené - světlo. Moderní auta tuto funkci zvládnou sami, avšak u těch starších to musíte udělat ručně. A ačkoli přejezd tunelem trvá na nejvýš pár minut, pak ještě před samotnou cestou zkontrolujte stav vozidla. Protože, když se něco má rozbít, stane se to v nejnevhodnější chvíli a nejnevhodnější místě - tedy v tunelu.

Jinak pravidla pro jízdu tunelu jsou stejná jako na jiném úseku silnic. Tedy dostatečný odstup, upravená rychlost, předvídání možné situace a věnování se řízení. Dle zákona je v tunelu zakázáno se otáčet a couvat. Zastavit můžete jen v krizových situacích. Pokud před tunelem svítí červená světla nebo jsou dole závory, určitě do něj nejezděte, stejně tak pokud se u stropu objevuje na displeji červený křížek - znamená to, že v tomto pruhu nesmíte jet (zřejmě se v něm něco stalo). Povolená jízda je v pruzích, kde svítí zelená šipka.

Krizová situace v tunelu

Kromě dopravní nehody, která se stane rázem díky nepozornosti - například díváním se do mobilního telefonu, se může stát skoro až díky Murphyho zákonu, že začne motor doutnat a následně i hořet. Jakmile toto zjistíte, zapněte výstražná světla - červený trojúhelník na středovém panelu vozu. Pokud se nacházíte v blízkosti výjezdu, pak by bylo vhodné dostat auto ven, ale jen za předpokladu, že v něm neuhoříte. Pokud je situace kritická, pak není moc o čem přemýšlet. Blikající auto odstavte ke krajnici.

Následuje vypnutí motoru a opuštění vozidla (nezapomeňte na reflexní vesty!) - o své situace je vhodné okamžitě informovat policii, naštěstí jsou ale v tunelech kamery, a tak o vašem případu už dispečink bude vědět, i tak ale volejte a na nikoho nespoléhejte. Jestliže v tunelu není signál - například když projíždíte nějakou horou, pak si nemusíte zoufat. Stačí použít telefon v SOS výklenku. Dispečer z linky 112 vyšle na místo integrované složky a v případě potřeby se uzavře celý vjezd do tunelu.

Malý oheň se můžete pokusit uhasit sami, tedy po té až zavoláte na linku 112. Je třeba ale velké opatrnosti. Nedělejte ze sebe zbytečně hrdinu. Jestliže nemáte v kufru hasicí přístroj, naleznete jej v SOS výklenku. Pokud se situace vymkne kontrole a oheň je nezvladatelný, je na místě opustit okamžitě tunel.

Jízda v tunelu a zákon

Silniční zákon upravuje zastavení v tunelu dle §46 následovně:

  • 1) Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně
  • a) vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout i toto topení,
  • b) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v tunelu; vyžadují-li to okolnosti, je oprávněn zastavovat jiná vozidla,
  • c) oznámit zastavení vozidla nebo stání vozidla policii nebo osobě vykonávající dohled nad provozem tunelu.
  • (2) V případech uvedených v odstavci 1 nesmí řidič ani přepravovaná osoba kouřit nebo zacházet s otevřeným ohněm.
  • (3) Přepravované osoby ve vozidle jsou v případech uvedených v odstavci 1 povinny vozidlo opustit a soustředit se do míst k tomu určených, popřípadě opustit tunel.

Zdroj médií: pxhere.
Michaela Rubešová

Autor článku
Poznávacím znamením Míši je foťák v ruce. Ráda cestuje, ochutnává dobrá jídla a miluje výjimečná auta s duší.

Podobné články