PRÁCE 🧰

Jaká je minimální povolená rychlost na dálnici?

22. 1. 2021 1 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Jízda na dálnici má svá úskalí a pravidla. Všichni asi vědí, jaká je maximální povolená rychlost osobních vozidel na dálnici, ale jak je to s rychlostí minimální?

Jaká je nejnižší povolená rychlost na dálnici?

Články na téma omezení na dálnicích:

  1. Jaká je nejnižší povolená rychlost na dálnici? - právě čtete
  2. Nejčastější omezení na dálnici D1
  3. Něco jako nejnižší povolená rychlost na dálnici neexistuje

361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v § 35 praví: 

Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší dovolená rychlost není nižší než 80 km/h. V úseku dálnice procházejícím obcí je dovolen i provoz motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou dopravu, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 65 km/h. Mimo obslužná zařízení dálnice je ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích zakázán vstup na dálnici, chůze a jízda po dálnici.

Z toho tedy plyne, že pokud zrovna nesedíte v autě, které má nejvyšší dovolenou rychlost alespoň 80 km/h, nemáte na dálnici co pohledávat. Pokud ale dálnice prochází obcí, platí stejné pravidlo pro rychlost 65 km/h.

V okamžiku, kdy vozidlo ztratí z nějakého důvodu, třeba vlivem poruchy, schopnost dosáhnout na rovině rychlosti 80, respektive 65 km/h, rovněž nemůže použít dálnici, bez ohledu na specifikace v technickém průkazu. Stane-li se to v průběhu jízdy po dálnici, musí řidič na prvním sjezdu dálnici opustit. Ostatně, praví to i § 36, odst. 2:

"Dojde-li během jízdy na vozidle nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 80 km/h, musí řidič dálnici opustit na nejbližším výjezdu."

Výše uvedené se samozřejmě nevztahuje na vozidla správce komunikace, tedy vozy údržby dálnic. Ty mají z tohoto pravidla zcela logicky výjimku.

Zdroj médií: Flickr.

Podobné články