Švýcarsko kupuje vodíkové nákladní automobily Hyundai

30. 8. 2019 1 min. čtení Aktuality

Země excelentních sýrů a lahodné čokolády zahájí výstavbu „čisté“ komerční jednotky na výrobu vodíku, která bude použita k pohonu flotily nákladních automobilů na palivové články dodávané společností Hyundai. Tyto kamiony budou jezdit po Evropě a projekt by mohl být rozšířen i do Spojených států.

Palivo k dodání nákladních vozidel?

V Gösgenu, kde je již jaderná elektrárna, bude postavena první komerční jednotka na výrobu vodíku ve Švýcarsku. Vodík se bude vyrábět prostřednictvím vodní elektrárny, která bude zajišťovat „zelenou“ energii pro elektrolýzu. Vodní elektrárny nejsou ekologicky dokonalé, zejména pokud jde o vodní cyklus, vodní faunu a jejich rovnováhu, ale jsou vždy lepší než energie z fosilních paliv. Výsledné palivo pak bude použito k dodání 1600 nákladních vozidel do roku 2025.

Flotila kamionů Hyundai

Tuto flotilu poskytne Hyundai, který na vodík hodně spoléhá, obzvláště po modelech ix35 Fuel Cell a především NEXO*. Jednotlivé kamiony budou mít omezený dojezd 400 km, ale vzhledem k rozloze Švýcarska by to mělo bez problémů stačit. Vodíkový pohon bude velmi užitečný pro snížení znečištění na místní úrovni, nemluvě o rychlosti tankování (ve srovnání s elektrickým pohonem).

Společnost H2 Energy, která za tímto projektem stojí, doufá, že celý projekt se postupně rozšíří i do Spojených států.

Zdroj médií: hyundai.
Jakub Mokříš

Autor článku
Kuba má rád praktická auta, která dávají smysl, ale i ta, která moc smysl nedávají a dělají primárně radost. Sám na nich něco málo udělá, ale složitější úkoly raději přenechá profíkům.

Podobné články