PRÁCE 🧰

Koupě auta v nedobrovolné dražbě – díl č. 1

6. 4. 2024 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Financování nákupu vozidla Auta z aukcí nebo dražeb Základní info o dražbách a aukcích aut

Pokud řešíte koupi ojetého automobilu, možná jste narazili i na možnost pořízení vozu v rámci exekuční dražby. Mnohdy je reálné vůz koupit za opravdu dobrou cenu, má to ale i svá rizika. Co pro nedobrovolné dražby platí?

Nedobrovolná dražba a pořízení auta

Články na téma dražby a aukce aut:

  1. Dražby aut
  2. Nedobrovolná dražba a pořízení auta - právě čtete
  3. Nedobrovolná dražba auta – podmínky a rizika
  4. Města hojně pořádají dražby aut

V dnešní době je třeba rozlišovat mezi dvěma základními druhy dražeb. Tím prvním typem jsou aukce dobrovolné. Motoristé se v takových případech rozhodnou prodat svůj vůz dobrovolně a využijí pro tento účel některý z dražebních serverů. Taková auta často bývají v solidním stavu, a i jejich historie bezproblémová.

Velmi často se stává, že v rámci dobrovolných dražeb se prodávají vzácná auta či veteráni. Cena takových vozů už v bazarech je vysoká, v případě dobrovolných dražeb se však konečná cena může vyšplhat ještě na vyšší úroveň. V jednom okamžiku totiž spolu soupeří i několik zájemců, kteří z různých psychologických důvodů mohou nabídnout vyšší cenu, než kterou by reálně za podobný vůz chtěli zaplatit třeba v již zmíněném bazaru.

Nedobrovolné dražby aut a co je pro ně typické

Oproti dražbám dobrovolným je však třeba odlišovat ty nedobrovolné, které jsou také hlavním tématem tohoto článku. Jde totiž o vozy, která jsou zabavené dlužníkům v exekuci. V praxi to znamená, že u takových osob se nepodařilo získat peníze pro úhradu jejich dluhů jinými možnými způsoby, a proto v konečném důsledku došlo právě k nedobrovolné dražbě.

Pro nedobrovolné exekuční dražby platí, že výtěžek následně slouží k uspokojení pohledávek věřitelů. Ještě před tím ale musí dojít k odhadu tržní ceny. Oproti třeba nemovitostem pro nedobrovolné dražby aut platí, že ve většině případů stačí odhad ceny exekutorem. Soudní znalec tedy není třeba a nejčastěji se exekutor uchyluje ke srovnávací metodě. Velkou váhu tedy mají aktuálně prodávaná auta v inzerci.

Jakmile dojde ze strany exekutora ke stanovení odhadní ceny, tak následně se od toho odvíjí také vyvolávací cena. Jde o částku, na které samotná dražba začíná, a tedy, kolik minimálně bude auto v konečném důsledku také stát. Jde tedy o nejnižší podání, které startuje na 1/3 stanovené tržní hodnoty.

Co nedobrovolné dražbě předchází

V oblasti nedobrovolných dražeb je třeba pracovat s takzvanou dražební vyhláškou. Jde totiž o klíčový dokument, kde jsou k dočtení všechny důležité informace, jež se samotné dražby týkají. Každý zájemce v ní najde podmínky účastni, případnou kauci, způsob registrace i čas a místo konání.

Pro dražební vyhlášku platí, že se standardně dle aktuálních právních předpisů zasílá dlužníkovi, jeho manželce/manželovi. Dále pak věřitelům i orgánu obce, v jejímž obvodu se nedobrovolná dražba bude také konat. Samozřejmostí je i zveřejnění dražby na úřední desce exekutora i na Portálu dražeb, za kterým stojí Exekutorská komora České republiky.

Kdo se může nedobrovolných dražeb zúčastnit

Určitě vás zajímá, kdo se vlastně může takových nedobrovolných dražeb aut účastnit. Zájemce o účast v dražbě se nevyhne prokázáním prostřednictvím průkazu totožnosti. Pokud by se nedobrovolné dražby chtěla zúčastnit osoba právnická, může tak učinit po předchozím předložením výpisu z obchodního rejstříku.

Je ale samozřejmě i jasně daný okruh osob, které se nedobrovolných dražeb aut nemohou účastnit. V tomto ohledu jde o samotného dlužníka i jeho manželku/manžela. Právo na účast v nedobrovolné dražbě nemá ani soudní exekutor, soudce, zaměstnanec soudu ani třeba zaměstnanec exekutorského úřadu. Všem ostatním je účast po předchozím splnění již zmíněných podmínek povolena.

Pro nedobrovolné dražby ale také platí, že u nich je povolena přítomnost pozorovatele. Tedy takových osob, které nemají zájem přihazovat, ale chtějí třeba jen sbírat zkušenosti pro další případné budoucí podobné dražby. Může jít ale jen i o zvědavé osoby, které nemají ve volném čase co dělat.

Zdroj info: ekcr.cz.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články