Co je výpis z evidenční karty řidiče a jak jej získat?

22. 1. 2021 3 min. čtení Tipy a rady

Jaké je vaše bodové konto? Zjistíte to pomocí výpisu z evidenční karty řidiče. Za jakých podmínek ho však můžete získat?

Co je výpis z evidenční karty řidiče a jak jej získat?

Co je výpis z evidenční karty řidiče a co všechno v něm najdete?

Výpis z evidenční karty řidiče je dokument, který obsahuje následující informace:

 • aktuální stav bodového hodnocení (počet bodů),
 • seznam všech přestupků,
 • seznam (pod)skupin řidičských oprávnění, jejichž je řidič držitelem (označení skupiny - např. B, datum udělení, případně datum ukončení - např. blokace z důvodu vybodování),
 • informace o zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV) (od, do),
 • identifikaci řidičského průkazu (evidenční číslo, datum a místo vydání, platnost),
 • informaci o tom, že řidičský průkaz byl zadržen a odkdy se tak stalo.

V seznamu přestupků jsou uváděny všechny přestupky, kterých se řidič od získání řidičského průkazu dopustil. Tyto záznamy obsahují:

 • datum nahlášení přestupku,
 • název orgánu, který přestupek nahlásil, např. Policie ČR, Městská policie, Obecní úřad apod. (příp. včetně čísla jednacího),
 • identifikaci přestupku (odkaz na příslušný zákon včetně paragrafu),
 • informaci o rozhodnutí (kdo a jak rozhodl, jaká byla udělena sankce - např. bloková pokuta, zákaz řízení motorových vozidel).

Výpis z evidenční karty řidiče je oficiální dokument, který lze použít při jednání s úřady. Dokument je většinou na dvě strany (občas i na více stran, záleží na počtu přestupků), cena je 15 Kč za první stranu a za každou další stranu 5 Kč.

Kde získat výpis z evidenční karty řidiče?

O Výpis z evidenční karty řidiče může požádat fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené, na odboru dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností (ORP). Obecních úřadů obcí s rozšířenou působností je v České republice 206. Vydání Výpisu z evidenční karty řidiče se řídí zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. A zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče může dále podat i jiná fyzická, či právnická osoba, která bude mít písemný souhlas osoby, o jejíž údaje jiná fyzická nebo právnická osoba žádá. Zmíněný souhlas musí být ověřen příslušným orgánem.

Co si vzít s sebou na úřad?

Pro zhotovení výpisu z evidenční karty řidiče si s sebou musíte vzít následující dokumenty:

 • ​žádost o výpis z evidenční karty řidiče
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, či cestovní pas)
 • případný písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem

Jak dlouho budete čekat?

Na vyhotovení výpisu z evidenční karty řidiče má úřad zpravidla 30 dnů, od podání žádosti. Naštěstí se tyto žádosti většinou vyřizují na počkání. 

Zdroj médií: unsplash.
Nikola Vrabel

Autor článku
Nikča vždycky snila o tom být nadějným chemikem, od školy si chodívá odpočinout na garáž a víkendy tráví s foťákem na nejrůznějších tuning srazech.

Podobné články