🇦🇹 Diesel 1,67 € Natural 95 1,55 € 🇨🇿 Diesel 38,09 Kč Natural 95 37,60 Kč 🇩🇪 Diesel 1,73 € Natural 95 1,75 € 🇫🇷 Diesel 1,78 € Natural 95 1,79 € 🇭🇷 Diesel 1,48 € Natural 95 1,46 € 🇭🇺 Diesel 601,54 HUF Natural 95 581,17 HUF 🇮🇹 Diesel 1,80 € Natural 95 1,81 € 🇵🇱 Diesel 6,64 PLN Natural 95 6,47 PLN 🇸🇮 Diesel 1,54 € Natural 95 1,51 € 🇸🇰 Diesel 1,61 € Natural 95 1,49 € 🇦🇹 Diesel 1,67 € Natural 95 1,55 € 🇨🇿 Diesel 38,09 Kč Natural 95 37,60 Kč 🇩🇪 Diesel 1,73 € Natural 95 1,75 € 🇫🇷 Diesel 1,78 € Natural 95 1,79 € 🇭🇷 Diesel 1,48 € Natural 95 1,46 € 🇭🇺 Diesel 601,54 HUF Natural 95 581,17 HUF 🇮🇹 Diesel 1,80 € Natural 95 1,81 € 🇵🇱 Diesel 6,64 PLN Natural 95 6,47 PLN 🇸🇮 Diesel 1,54 € Natural 95 1,51 € 🇸🇰 Diesel 1,61 € Natural 95 1,49 €

Jak se testují a kalibrují alkohol testery

15. 8. 2022 2 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Jak vybrat alkohol tester Kalibrace alkohol testeru Testy alkohol testerů Testery pro řidiče

Aby se dalo na alkohol tester spolehnout, potřebuje kalibraci. A kalibrační přístroj je poměrně zajímavá věc. Jeden takový jsme měli v redakci k dispozici pro potřeby testu alkohol testerů.

Kalibrační přístroj pro alkohol testery

Články na téma kalibrace alkohol testeru:

  1. Výbava, servisní podpora a četnost kalibrace alkohol testeru
  2. Kalibrace alkohol testerů
  3. Kalibrace alkohol testeru, proč by se měla dělat?
  4. Průběh testování a kalibrace alkohol testerů - právě čtete
  5. Správné užití alkohol testeru

Kalibrace alkohol testeru, metody

Kalibrace se dá obecně dělat buď suchou nebo vlhkou metodou. V případě té suché je prováděna pomocí plynu, ve kterém je přesná koncentrace alkoholu. U té vlhké, což byl náš případ, se používá roztok destilované vody a suchého lihu. Ten je dopředu namíchaný v přesném poměru tak, aby výsledná směs měla nějakou konkrétní hodnotu alkoholu. Pro správnou kalibraci, případně ověření přesnosti přístroje, se používá několik hodnot, tudíž několik roztoků. V našem testu jsme používali čtyři hodnoty, a to 0,13 ‰, 0,20 ‰, 0,50 ‰ a 0 ‰. Nulová hodnota je nutná k tomu, abychom ověřili, že přístroj nenaměří nic v případě, kdy nic naměřit nemá. Dá se ale nahradit i jen fouknutím čistého vzduchu.

Test alkohol testeru - simulátor dechu

Jedná se tedy vlastně o simulátor, kde na jednom konci je kompresor, který do systému vhání vzduch a na konci druhém je připojený alkohol tester. Vzduch samozřejmě prochází přes nádobu s kalibračním roztokem. Roztok je ohřátý na 34 °C a promíchávaný, přičemž dochází k odpařování alkoholu a ten je vháněn do alkohol testeru. Tester naměří nějakou hodnotu, tu porovnáme s hodnotou, jakou má roztok a z případného rozdílu můžeme vyhodnotit odchylku.

Pracuj v oboru auto-moto

Alkohol testery - simulátor

Kalibrace alkohol testeru, jak probíhá?

Kalibrace alkohol testeru pak probíhá tím způsobem, že se tester uvede do kalibračního režimu. V tom je připraven na nějakou konkrétní hodnotu, typicky třeba 0,50 ‰ alkoholu a následně se do něj tato přesná hodnota foukne simulátorem. Přístroj si ji (respektive odpovídající hodnotu napětí naměřenou senzorem) uloží jako referenční a tím je zkalibrován. Následně se na jiných hodnotách, včetně nulové, ověří, zdali měří správně. Pokud ne, je nutné kalibraci opakovat nebo vyměnit senzor.

Alkohol tester - simulátor

Alkohol tester test - ohřívače vody

Samotný simulátor se skládá z osmi nádob od firem Guth Laboratories a Dräger. Ty jsou vybaveny vyhříváním a promícháváním a jsou určeny pro potřeby kalibračních a testovacích přístrojů. Velmi zjednodušeně se jedná o ohřívače vody, které vypouštějí výpary ven. V našem případě byly vždy dvě nádoby se stejným roztokem paralelně propojené, což zajistilo, že se kalibrační roztok neodpařoval tak rychle a měření mohlo probíhat delší dobu. Každá z nádob by zvládla fungovat i samostatně, ale z hlediska možnosti případného transportu a skladnosti bylo vše instalováno do jednoho boxu.

Zdroj médií: Jakub Mokříš.

Fotogalerie (5 fotek)

Podobné články