VIDEO: Proč autobaterie stárnou

15. 12. 2021 3 min. čtení Tipy a rady Rádce motoristy Jak vybrat auto-moto baterii Životnost auto-moto baterie Auto-moto baterie a nabíjení

I ty nejlepší a nejopečovávanější baterie postupem času stárnou a zkracuje se tím jejich životnost. Proč to tak je a co se uvnitř akumulátoru děje?

Proč baterie stárnou

Články na téma výdrž autobaterie:

  1. Jak zjistit stáří autobaterie
  2. Proč baterie stárnou - právě čtete
  3. Repase autobaterií
  4. Výrobní vady baterií
  5. Přirozené stárnutí a opotřebení baterie

Uvnitř baterie jsou tři velmi důležité věci - kladné elektrody, záporné elektrody a elektrolyt. Pospojováno a zabaleno do plastového boxu to stačí k tomu, aby po uzavření obvodu přes póly baterie proběhla elektrochemická reakce a baterie poskytla elektrický proud. Stejně tak je možný opačný proces - dobití akumulátoru a uložení energie.

Kladné a záporné elektrody

Elektrody nejsou žádná velká věda - je to plochá kovová mřížka, výjimečně také stočená do spirály. Na mřížce je nanesena aktivní hmota, přičemž u kladné mřížky je to kysličník olovičitý a u záporné se jedná o houbovité olovo. Jedná se tak vlastně o desky, které jsou odděleny separátorem. Ten je propustný pro elektrolyt. U elektrod jde především o to, aby mřížka co nejméně oxidovala a zůstala pevná. Samozřejmě je stejně tak důležité, aby na mřížce držela aktivní hmota. Při vybíjení baterie se aktivní hmota přeměňuje na síran olovnatý. Při nabíjení je reakce opačná.

Ukázka kladných a záporných elektrodů baterie

Elektrolyt

V případě olověných akumulátorů je to vodou zředěná kyselina sírová o koncentraci zhruba 35 %, pokud se bavíme o plně nabité baterii (hustota 1,28 g/cm3). Jak dochází k vybíjení, tak se při elektrochemické reakci kyselina váže do aktivní hmoty. Její koncentrace v elektrolytu tedy klesá a s tím i jeho hustota. Nabíjí-li se akumulátor, je reakce opačná a kyselina sírová se z aktivní hmoty uvolňuje zpět do elektrolytu na původní koncentraci 35 %. Tento proces se opakuje při každém vybíjení a opětovném nabití.

Problémy mřížek

Jako zbytek auta, tak i baterie podléhá určitému opotřebení. Zmíněný aktivní materiál na mřížkách s cyklováním baterie ztrácí soudržnost s mřížkou a postupně odpadává a klesá na dno plastového krytu. A čím je na mřížkách aktivního materiálu méně, tím více klesá kapacita a samozřejmě i výkon. Další problém je s pozitivní mřížkou, která ke konci nabíjecích cyklů vlivem vysokého napětí oxiduje - tedy koroduje. Zvyšuje se tím vnitřní odpor a nakonec se může kladná elektroda i rozpadnout.

Mřížka může postupem času korodovat a ztrácí tím pevnost

Sulfatace

Trable jsou i se sulfatací, což je děj, který nastává při vybíjení. Na elektrodách vznikají krystaly síranu olovnatého, což je běžné a při nabití dojde k desulfataci, takže problém zmizí. Horší je, když se nechá baterie vybitá delší dobu - krystaly začnou tvrdnout, nevodivé sulfáty snižují kapacitu a poklesne i proud dodávaný akumulátorem. Sulfataci se dá vcelku efektivně bránit tím, že nenecháte zbytečně dlouho vybitou baterii. Některé lepší nabíječky umí baterii desulfatovat, ale v praxi je efekt spíše neznatelný.

Předčasné stárnutí autobaterií

Zdroj info: Project Autoaku Klatovy.
Zdroj médií: redakce.

Podobné články