Kdy je povolená jízda v levém pruhu

14. 1. 2021 3 min. čtení Tipy a rady

Jakmile vyjedete na více proudovou silnici, můžete si zasekat na pořádný malér, a to v případě, že pojedete zrovna v levém pruhu.

Kdy je povolena jízda v levém pruhu

Možná cestujete často a stejně tak často si neuvědomujete, že pokud jedete v levém pruhu stejně jako ostatní, můžete být snadno příčinou vzniku dopravních kolon nebo nebezpečných situacích

Pravý pruh

Pravý pruh je pro řidiče ten hlavní, v tomto pruhu byste měli jet vždy a naopak ten levý používat opravdu jen při předjíždění nebo objíždění. Jakmile se tak stane, měli byste se zařadit zpátky do původního pruhu. Pokud tak neučiníte, může se snadno doprava zpomalit. Navíc byste mohli "vybržďovat" rychleji jedoucí vozy za vámi - ostatně znáte to, když jste v levém pruhu a rychle se blížící auto vás problikává? Ano, raději se vraťte zpět do pravého pruhu. V levém tam nemáte co dělat.

Mimo obec

Přitom zákon č. 361/2000 Sb., §12, jasně udává, že jakmile se řidič ocitne mimo obec, musí jet v pravém pruhu. Do levého a prostředního se řidič zařazuje jen v případech, kdy předjíždí, objíždí nebo odbočuje. Žádná jiná možnost není. Součástí změny jízdy je samozřejmě použití blinkru - tedy dát ostatním řidičům najevo, že měníte směr.

V obci

Zatímco mimo obec je jasně dané, že řidiči musí jet v pravém pruhu, v obci je tomu poněkud jinak a vše vysvětluje opět silniční zákon, přesněji paragraf 12 odstavec 2: "V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3..,"

Pokud to shrneme, tak v obci můžete jet v jakémkoli pruhu, ale nesmíte bránit jinému vozidlu, které jede rychleji než vy. Tzv. stane-li se tak, musíte z levého pruhu uhnout a uvolnit cestu. To se ale netýká případů, kdy řidič odbočuje.

Přestupek

Pokud vás zastaví policie, protože jste jeli bez pádného důvodu v jiném než pravém pruhu, může vás na místě čekat pokuta až 2 000 korun. A pokud budete ještě ohrožovat jiného účastníka silničního provozu, pak si na konto připíšete ještě 5 bodů. Tedy žádná levná záležitost.

Pozor na předjíždění a podjíždění

Toto nejlépe vysvětlí silniční zákon §17, a to následovně: "Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu. Odbočovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu."

Pokud byste chtěli mimo obec šalamounsky předjet pomalu jedoucí vozidlo zprava, tedy jej podjet, pak si dávejte velký pozor - jedná se o nedovolené předjíždění. V určitých situacích se jedná o přestupek a mohlo by vás to stát klidně až 10 tisíc korun. To ale neplatí, pokud se na víceproudé silnici nebo dálnici vytvoří kolona v levém pruhu.

Zdroj médií: Pixabay
Michaela Rubešová

Autor článku
Poznávacím znamením Míši je v jedné ruce foťák a v druhé pero, s kterým si vše pečlivě zapisuje. Ráda cestuje, ochutnává dobrá jídla a miluje výjimečná auta s duší.

Podobné články