Jak vypovědět povinné ručení

22. 12. 2020 3 min. čtení Tipy a rady

Jednou za čas musí většina majitelů motorových vozidel řešit otázku vypovězení povinného ručení. Naštěstí to není nic složitého. Stačí si dát pozor na dodržení termínů a pár dalších náležitostí a je to vyřešené.

Jak vypovědět povinné ručení - jak na to?

Jak vypovědět povinné ručení

Povinné ručení se vždy sjednává na jeden rok s automatickou obnovou, probíhá tzv. automatická prolongace. Pokud chcete tento proces přerušit, musíte to dát vědět své pojišťovně. Výpověď smlouvy o povinném ručení má několik pravidel, kterými je třeba se řídit. Prvním z nich je zaslání žádosti o zrušení vaší pojišťovně. Ta musí obsahovat následující údaje:

 1. číslo pojistné smlouvy
 2. jméno nebo obchodní název pojistníka
 3. RČ nebo IČO pojistníka
 4. adresu pojistníka
 5. kontaktní informace
 6. druh a model vozidla, tovární značku
 7. registrační značku vozidla
 8. VIN vozidla
 9. důvod výpovědi
 10. datum a podpis pojistníka

Vzor výpovědi z povinného ručení má většina pojišťoven na svých stránkách ke stažení. Stačí tedy trošku zapátrat a můžete pojišťovně poslat její vlastní vyplněný formulář.

Kdy můžete vypovědět povinné ručení

Výpověď smlouvy o povinném ručení je možné podat pouze v daných situacích. Které to jsou?

 • Výpověď ke konci pojistného období

Tato možnost výpovědi je využívaná nejčastěji. Pokud se vám nelíbí podmínky vaší současné pojišťovny nebo najdete lepší pojistku u některého z konkurentů, můžete k výročí založení smlouvy podat výpověď. Musíte si ale dát pozor na to, abyste výpověď zaslali nejpozději šest týdnů před uplynutím pojistného období.

 • Výpověď z důvodu změny vlastníka

V případě, že váš vůz pošlete dál, musíte tuto skutečnost dát vědět své pojišťovně. Stačí poslat výpověď spolu s kupní smlouvou a v ten den ručení automaticky zaniká.

 • Výpověď z důvodu dočasného vyřazení vozidla z evidence

Pokud se rozhodnete vyřadit váš vůz z evidence, je potřeba abyste o tom informovali svou pojišťovnu zasláním výpovědi spolu s potvrzením o dočasném vyřazení vystaveným příslušným úřadem.

 • Výpověď z důvodu odcizení vozidla

Pokud vás potká tato nemilá událost, musíte pro vypovězení povinného ručení pojišťovně poslat kromě výpovědi i policejní protokol.

 • Výpověď po vzniku pojistné události

Pokud dojde ke vzniku pojistné události a vy nejste spokojeni s tím, jak se k tomu vaše pojišťovna postavila, můžete povinné ručení vypovědět. Na rozmyšlenou máte tři měsíce. Pojišťovna má pak na vyřízení vaší výpovědi další měsíc.

 • Výpověď z důvodu úpravy pojistného pojistitelem

Pokud pojistitel upravuje výši pojistného, musí vám to dát vědět písemně, nejpozději dva měsíce před splatností smlouvy. V případě, že vám nové podmínky nevyhovují, můžete smlouvu do měsíce od doručení vypovědět.

 • Výpověď bez udání důvodů

Po uzavření pojistného máte ještě dva měsíce na rozmyšlenou. Pokud v té době podáte výpověď, do osmi dnů vám povinné ručení zanikne.

 • Ukončení povinného ručení dohodou

Existuje i možnost ukončení dohodou. Pokud se vy i vaše pojišťovna dohodnete na podmínkách ukončení, nic dalšího mu nebrání.

Zdroj médií: freepik.

Podobné články